Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oddział Bolesławiec

    Dotacje, Subwencje, 20% wpływów od dłużnika alimentacyjnego i inne:
    88 1020 2137 0000 9402 0046 4214
     

Dochody - wpłaty za wycenę i zakup mieszkań i lokali, specyfikacje, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, łączne zobowiązanie pieniężne, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, opłata skarbowa, opłata za psa, opłaty za zajęcie pasa drogowego:

98 10202137 0000 9002 0046 4230


Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych:

91 10202137 0000 9802 0046 4255


Depozyty - wadia, zabezpieczenia:

04 10202137 0000 9402 0046 4271
 
 

Numer konta opłaty skarbowej płaconej z poza granic kraju:

IBAN PL 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230
Numer SWIFT   BPKOPLPW

Wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych będą przyjmowane w oddziałach i agencjach PKO BP S.A. bez prowizji.