eUrząd Bolesławiec

boleslawiecOPIS:

Aplikacja eUrząd Bolesławiec zapewnia dostęp do spersonalizowanych powiadomień, dla mieszkańców miasta Bolesławiec.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 
eUsługi SIP - System Informacji Przestrzennej
euslugi
 
Aplikacja mobilna zawiera zestaw podstawowych funkcjonalności, a w szczególności:

1) możliwość zmiany języków (min. na język angielski) za pomocą przycisku umieszczonego w widocznym miejscu przeglądarki,

2) możliwość geolokalizacji urządzenia na mapie,

3) aplikacja zawiera narzędzia: wyszukiwania, powiększania, pomniejszania i przesuwania, narzędzia identyfikacji,

4) możliwość przełączenia do innego zestawienia mapowego,

5) możliwość projekcji serwisów w różnych układach współrzędnych; w tym stosowane w Polsce układy współrzędnych: UTM, układ 1965, układ 1992, układ 2000, WGS 84 (4326) oraz WKID (102100). Lista wyboru układu zawierać będzie nazwy układów oraz oznaczenia EPSG,

6) możliwość wyszukania nieruchomości według miejscowości, ulic i adresów oraz numeru działki,

7) możliwość zapisania widoku mapy i wysłania go za pomocą poczty e-mail,

8) możliwość generowania karty nieruchomości zwierającej zbiór danych z CBD dla danej nieruchomości lub części danych wybranych przez użytkownika,

9) możliwość automatyzacji odczytywania informacji o obiektach poprzez bezpośrednie kliknięcie w wybrany obiekt na mapie,

10) możliwość wyświetlania treści bazy danych na mapie z podkładem tematycznym,

11) obsługę następujących urządzeń mobilnych: tablety, telefony.

appstore badge plgoogleplay badge pl

 

 


Łużyce-Bory

Luzyce-bory.pngOPIS:

Aplikacja mobilna „Łużyce-Bory” przybliża atrakcje pogranicza polsko – niemieckiego, prezentując w czytelny sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Projekt obejmuje swym zasięgiem 5 gmin, w tym 4 leżące na trasie nowo powstałego szlaku rowerowego Łużyce - Bory (Gmina Bolesławiec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Miasto Bolesławiec) oraz saksońskiego miasta Bernsdorf z odnowionym parkiem Augusta Bebela.
Aplikacja zawiera kompleksowe informacje o trasach turystycznych (rowerowych i pieszych), obiektach i wydarzeniach. Wszystko to zostało uporządkowane według przejrzystych kategorii, które ułatwiają przeglądanie i wyszukiwanie interesujących treści. Są wśród nich opisy najciekawszych zabytków, miejsc związanych z historią, kulturą i przyrodą regionu, a także informacje praktyczne dotyczące miejsc odpoczynku, noclegów i gastronomii. Każdy obiekt uzupełniony został w dane teleadresowe oraz współrzędne, dzięki czemu w łatwy sposób można go zlokalizować na mapie i dostać się do niego (wykorzystując lokalizację gps).
Aplikacja została stworzona w języku polskim i niemieckim. Do jej prawidłowego działania nie jest potrzebne połączenie z internetem, a dane można zaktualizować w każdej chwili.

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 SYNGEOS - Nasze Powietrze

logo-syngeos2x.png

OPIS:

Nasze Powietrze poinformuje Cię o bieżącym stanie powietrza w twojej okolicy. Nasza aplikacja bazuje na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Instytutu Ochrony środowiska, dzięki czemu, dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych pm2,5 oraz pm10, w aplikacji sprawdzisz aktualną temperaturę wilgotność i ciśnienie.

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl

 


AIRLY

airly

OPIS:

Airly dostarcza zaawansowane informacje na temat jakości powietrza.
Dzięki nim możesz świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie. Smog jest szkodliwy dla zdrowia, tym bardziej niebezpieczny, że niewidzialny.

 

appstore badge plgoogleplay badge pl

 


 ECOHARMONOGRAM

ecoharmOPIS:

Aplikacja przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu.
Eko-edykacja jest mocno akcentowana przez szereg funkcjonalności takich jak szczegółowe opisy co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków, szczegółowy opis gminnego PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunelnaych) oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwace odpadów mieszkaniec ma pod ręką odpowiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny odpad.

Aplikacja EcoHarmonogram to również zbiór innych cennych informacji np: z życia gminy czy aktuala jakość powietrza w okolicy.

 

 

 appstore badge plgoogleplay badge pl


 BLISKO

blisko

OPIS:

Aplikacja BLISKO, to nowoczesna wersja dawnej aplikacji Komunikator SISMS. Została stworzona po to, aby mieszkańcy mogli na bieżąco otrzymywać lokalne informacje od nadawców, takich jak urzędy gmin i miast, dostawcy prądu, wody czy internetu, bibliotek, domów kultury, lokalnych klubów sportowych, służb porządkowych np. straży pożarnej, policji i innych podmiotów, których podstawą działalności jest użyteczność publiczna.
Wpisz w BLISKO swoją miejscowość, aplikacja wyświetli Ci aktywnych nadawców z tego obszaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów tematycznych będą mogli przesyłać do Ciebie informacje. Możesz wskazywać wiele miejscowości, jeżeli dołączą do nich nowi nadawcy, aplikacja powiadomi Cię o tym.

 
 
 

 appstore badge plgoogleplay badge pl