REALIZACJAok.png

 

 

Projekt pt. „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu
„Weinau" w Zittau”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

 

 

Partnerem Wiodącym w projekcie jest Gmina Miejska Bolesławiec. Partnerem Projektu jest Gmina Miejska Zittau. Projekt zakłada wzmocnienie infrastruktury kultury obszaru transgranicznego oraz wykorzystanie jej do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji regionu pogranicza polsko-saksońskiego poprzez zapewnienie infrastruktury kulturalnej niezbędnej do wzmocnienia potencjału kulturalnego obszaru poprzez przebudowę amfiteatrów w Bolesławcu i Zittau, wzmocnienie współpracy transgranicznej partnerów w zakresie promocji kultury obszaru oraz integracji mieszkańców gmin Bolesławiec i Zittau oraz promocję kultury wśród mieszkańców regionu pogranicza oraz odbiorców spoza obszaru.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego i wyglądu obiektów kulturalnych w Bolesławcu i Zittau, w tym również do lepszego dostosowania infrastruktury amfiteatrów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miast.

Wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury kulturalnej wpłynie na zacieśnianie się współpracy transgranicznej samorządów oraz pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza, poprzez wspólne działania kulturalne. Poprawa atrakcyjności infrastruktury kultury oraz szereg wydarzeń kulturalnych o charakterze transgranicznym przyczyni się do wzrostu wykorzystania dziedzictwa kulturalnego Zittau i Bolesławca w ramach promocji turystycznej regionu.
W ramach projektu realizowane będą wspólne wydarzenia kulturalne w Bolesławcu oraz w Zittau:           

 

                                                     

  • Realizacja polsko-niemieckich warsztatów wokalnych,
  • Realizacja koncertów „Głosy miast”,
  • Organizacja międzynarodowego konkursu fotograficznego „Dwa miasta – fotografia kreatywna”,
  • Zorganizowanie warsztatów muzycznych dla młodzieży,
  • Realizacja prezentacji tradycyjnego rzemiosła regionu: ceramiki i tkanin,
  • Organizacja warsztatów filmowych „Młode oczy dla sąsiadów”

 

Projekt będzie realizowany od lipca 2016r. - do września 2018r.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem 945 882,62 €

Suma wydatków kwalifikowalnych 945 882,62 €

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR 804 000,20 €

Wkład własny 141 882,42 €

Dofinansowanie projektu 85% wydatków kwalifikowalnych.

 

REALIZACJA.png   GALERIA.png   zittau.png

>>> Wydarzenia w amfiteatrze <<<

>>>Dni Otwartych Funduszy Europejskich” <<<


15.03.2019 r.

W dniu 15.03.2019 r. zakończyła się realizacja zadania Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu”, w ramach projektu pn. „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”.