- Uchwała nr XL 400 2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XL 399 2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

- Uchwała nr XXIX 297 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała XXXII 274 2012 RMB 28 12 2012 ws Odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli na ktorych nie zamieszkuja mieszkancy a powst odp kom.pdf

- Uchwała XIII 166 2015 ws regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

- Uchwała XIII 167 2015 ws szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zamian za opłatę za gosp odp kom

- Uchwała XIII 168 2015 ws wyboru metody ustalenia oplaty za gosp odp kom oraz ustalenia wys tej oplaty

- Uchwała nr XVI 203 2015 w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XVI 204 2015 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XXIII 267 2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

Uchwała nr XXIII 268 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XXIII 269 2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów kom.

Uchwała nr XXIII 270 2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII 274 2012 Rady Miasta w sprawie odbierania odpadów kom. od wł właścicieli nier. na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Uchwały nr XXIII 271 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIII 272 2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.14.2020.AS Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały nr XXIII2682020 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.15.2020.AS Wojewody Dolnośląskiego do Uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

 

Uchwała nr XXVIII/326/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr  XXVIII/327/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/267/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec