pesel-111.jpg

Z UWAGI NA WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU NADAWANIA NUMERÓW PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

W DNIU 16 MARCA 2022 R.

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZ. 12.00. DO GODZ. 15.00.                      

W POZOSTAŁE DNI TYGODNIA W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ НОВОЇ СИСТЕМИ ПРИСВОЄННЯ НОМЕРУ PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНФОРМУЄМО, ЩО

16 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

ПРИЙОМ

 ЗАЦІКАВЛЕНИХ ГРОМАДЯН ВІДБУДЕТЬСЯ

З 12.00. ДO 15.00.

В ІНШІ ДНІ ТИЖНЯ В ГOДИНИ РОБОТИ ОФІСУ.