c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_07_przekazanie_powiatowi_szkoly_akt_przekazanie-352.JPG

12 lipca 2017 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przedstawiciele Powiatu Bolesławieckiego - starosta Karol Stasik i wicestarosta Tomasz Gabrysiak podpisali umowę darowizny nieruchomości położonej przy ul. Bankowej nr 8.

Akt notarialny zawiera informację, iż Gmina Miejska Bolesławiec zbywa zabudowaną działkę o powierzchni 0,3653 ha przy  ul. Bankowej 8. Zbywana nieruchomość  zabudowana jest budynkiem oświaty oraz dwoma innymi budynkami niemieszkalnymi, tworzącymi całość funkcjonalną. W obrębie działki urządzone jest asfaltowe boisko sportowe, teren jest zagospodarowany zielenią, a pomiędzy budynkami utwardzony kostką, od strony ul. Karola Miarki i Bankowej – ogrodzony. Zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość darowizny wyceniono na kwotę 1.790.000 zł. W miejscowym planie zagospodarowania miasta Bolesławiec,  uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec Uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14.03.2007 roku, przedmiotowa nieruchomość  położona jest w terenie przeznaczonym  pod  usługi oświaty.

Darowizna nieruchomości przy ul. Bankowej nr 8 następuje z przeznaczeniem na cel publiczny związany z urządzeniem nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Darowizna podlega odwołaniu w przypadku, gdy  cel darowizny nie zostanie zrealizowany w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy darowizny. Podpisanie aktu notarialnego poprzedziła m.in. uchwała Rady Miasta Bolesławiec z 10.05.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu na urządzenie nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19.06.2017 roku oraz uchwała Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 06.07.2017 roku w sprawie nabycia na własność, do powiatowego zasobu nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości położonej przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu.