c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_umowa_pracownie_komp_pracownie-122.JPG

4 sierpnia 2017 r. w Bolesławcu marszałek Cezary Przybylski i prezydent Bolesławca Piotr Roman podpisali umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 23.01.2017 zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie inwestycji w edukację podstawową i gimnazjalną na Dolnym Śląsku w ramach poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych). Wśród dziewięciu zaakceptowanych projektów jest również projekt złożony przez Gminę Miejską Bolesławiec pn. „Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia”.

 

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w pięciu szkołach podstawowych i w czterech gimnazjach zlokalizowanych na terenie Bolesławca.
Budżet projektu wynosi 2 154 995,84, z czego wkład własny miasta Bolesławca wynosi 15%, tj. 323 249,37.
Realizacja projektu obejmuje utworzenie pracowni po dwie w szkołach podstawowych (dla klas I-III oraz IV-VI) oraz po jednej w gimnazjach. Wyposażenie pracowni obejmuje: meble biurowe; stanowisko komputerowe dla każdego ucznia wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym; stanowisko dla nauczyciela (komputer przenośny wraz stacją dokującą) wraz oprogramowaniem systemowym oraz biurowym; serwer obsługujący pracownię wraz z niezbędnym oprogramowaniem serwerowym oraz programem do zarządzania pracownią i antywirusowym wraz z pełną instalacją pracowni; tablicę multimedialną z rzutnikiem; komputery przenośne dla nauczycieli do przygotowywania lekcji; urządzenie wielofunkcyjne, a także oprogramowanie dydaktyczne do nauki przedmiotów. Dodatkowo do jednej placówki (MZS nr 2) zostanie zakupiony zestaw robotów (wraz z urządzeniami mobilnym) służących do nauki programowania.
Pracownie powstaną w: Miejskim Zespole Szkół nr 1 (3 pracownie), Miejskim Zespole Szkół nr 2 (3 pracownie), Miejskim Zespole Szkół  nr 3 (3 pracownie), Szkole Podstawowej nr 3 (2 pracownie), Szkole Podstawowej nr 4 (2 pracownie) oraz Gimnazjum Samorządowym nr 2 (1 pracownia). Sale będą dostostosowane również dla dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu nastąpi jeszcze w tym roku.