c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_remonty_sierpien_2017_20170804_112516.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przekazał teren budowy w celu przebudowy drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego ( II etap prac). Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę drogi bocznej do o nawierzchni asfaltowej, budowę jednego ciągu chodnika stanowiących dojście do budynków, dojść do klatek schodowych i śmietników oraz powiększenie i przebudowę istniejących zatok parkingowych. W zakres prac wchodzi również wykonanie robót sanitarnych dotyczących odwodnienia, likwidacja kolizji kabli nN oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Wykonawcą jest firma „Budromax” z Rząsin k. Gryfowa Śl. Wartość zawartej umowy na roboty budowlane wynosi 449 168 zł.  Środki na przebudowę drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego  pochodzą z budżetu miasta Bolesławca oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. Roboty budowlane zakończa się na początku października br.

 

Do końca wakacji potrwa remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu. Nową posadzkę wykonuje firma „Parkiety Iwan” z Bolesławca. Wartość robót budowlanych wynosi 49 900 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.