c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_08_boleslawieckie_swiet_ceramiki_2016_bsc-602.JPG

18.08.2017
Manchester – bez ograniczeń dla mediów
ANNA WYSZKONI
Wszelkie profesjonalne rejestracje fotograficzne, radiowe, telewizyjne oraz inne, z wyjątkiem zdjęć reportażowych (do 3 minut), mogą nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgoda Agencji. Każdorazowa rejestracja audio-wizualna wymaga odrębnej umowy pomiędzy stronami.
Podczas koncert na zapleczu sceny mogą przebywać tylko osoby posiadające specjalne identyfikatory.
19.08.2017
FESTIWAL KOLORÓW – KONCERT ARTYSTY GOORAL
Zakaz filmowania i nagrywania koncertu.
SACHIEL -  bez ograniczeń dla mediów
FUN FACTORY - bez ograniczeń dla mediów
Podczas koncert na zapleczu sceny mogą przebywać tylko osoby posiadające specjalne identyfikatory.
20.08.2017
MICHAŁ SZPAK
Wszelkie profesjonalne rejestracje dźwięku i obrazu występu Artysty mogą nastąpić wyłącznie za zgodą i w porozumieniu z Agencją. Każdorazowa rejestracja tego typu wymaga odrębnej pisemnej umowy.
Za „profesjonalną rejestrację” nie uważa się rejestracji dokonywanych za pomocą telefonów komórkowych, tabletów, czy amatorskich kamer ręcznych, jednakże takie amatorskie rejestracje dopuszczone są wyłącznie na użytek własny uczestników eventu bez prawa do ich dalszego wykorzystywania, w tym także w Internecie. Organizator zobowiązany jest poinformować o tym uczestników imprezy.
Podczas koncertu przy scenie mogą przebywać tylko osoby zatrudnione przy imprezie – wyraźnie oznakowane przepustkami Organizatora.