c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_DJI_0011.JPG

Na najbliższą sesję Rady Miasta Bolesławiec (30 sierpnia) przygotowany jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu  niskiej emisji,  polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego

 

Zmiana ma na celu podwyższenie kwoty dotacji, dla wspólnot mieszkaniowych, które wyrażą wolę na podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, z 50.000 zł na 100.000 zł, co jest zbliżone do realnego kosztu podłączenia się do sieci oraz wprowadzenie możliwości udzielenia im zaliczki, co ma ułatwić realizację zadania.
Warto przypomnieć, że na liście podstawowej do dofinansowania zostaną umieszczeni inwestorzy, którzy do dnia 31 sierpnia 2017 roku, włącznie, złożą do Urzędu Miasta  deklaracje udziału  w Programie.