c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_piastow-222.JPG

16 sierpnia 2017 r.  w Urzędzie Miasta w Bolesławcu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w czterech projektach planów miejscowych. Dyskusja publiczna miała miejsce w toku prowadzonej procedury planistycznej zainicjowanej uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XV/190/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z dnia 23 marca 2016 r, nr XIX/239/2016 z dnia 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W debacie uczestniczyło 45 osób. Spotkanie dotyczyło projektów planów dla czterech obszarów zlokalizowanych na terenie miasta, jednakże w trakcie dyskusji dominował temat ustaleń planu dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia.
Uchwałą nr XVIII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, Rada Miasta Bolesławiec rozpoczęła procedurę planistyczną, której pierwotnym założeniem było wprowadzenia kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w postaci drogi łączącej Al. Tysiąclecia z ul. Piastów i dalej - poprzez ul. Jagiellonów z ul. Konradowską (mającą połączenie przez ul. Kopernika z ul. B. Kosiby).
W związku licznymi z protestami mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać planowana droga oraz przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gwarek 3” Prezydent Miasta Bolesławiec dokonał wyważenia interesu publicznego oraz interesów prywatnych. Postanowił uwzględnić stanowisko mieszkańców i odstąpił od wprowadzania łącznika drogowego. Proponowane ustalenia planu umożliwiają w niezbędnym zakresie gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, natomiast nie naruszają terenów zarówno prywatnych właścicieli, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.