c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_szafka.jpg

To już tradycja, że czas wakacji upływa po znakiem remontów lub – w zależności od potrzeb- drobnych modernizacji w bolesławieckich placówkach oświatowych. W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Ceramicznej 5 zaplanowano montaż pięciu lamp oświetleniowych na boisku szkoły oraz  zakup 81 czteroskrytkowych szafek uczniowskich. Koszt montażu lamp oświetleniowych wynosi 35.360 zł. Koszt  zakupu szafek uczniowskich -  57.000 zł. W Gimnazjum Samorządowe nr 2 przy ul. Bielskiej trwa remont podłogi w sali gimnastycznej. Koszt wymiany parkietu wynosi 50.000 zł. w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 przy ul. Dolne Młyny zaplanowano wydzielenie sali zabaw w ramach zadania „Remont z przebudową pomieszczeń Filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu”. W Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Dolne Młyny nastąpi wymiana korytek ściekowych przed wejściem głównym do szkoły oraz wymiana siatki zabezpieczającej okna parteru szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.