c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_xxxix_sesja_rm_sesja-457.JPG

30 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta Bolesławiec. Radni podjęli cztery uchwały. Rada przyjęła zmiany uchwały Nr XIII/165/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2020. Zmiany warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i lokale mieszkalne, spowodowały, że obecnie mieszkania, w tym również tzw. mieszkania komunalne, winny spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne. Dlatego zaszła potrzeba ponownego zdefiniowania stawki bazowej czynszu obowiązującej w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

datmp3}2017/08/39_sesja.mp3{/datmp3}

 

Zmiana definicji stawki bazowej czynszu, w której uwzględniono wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnych, oraz instalację ciepłej wody zasilaną z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnych spowoduje, że max. stawka czynszu wyniesie 6,85 zł i będzie niższa od dotychczasowej o 13%. Nie ulegnie zmianie min. stawka czynszu i pozostanie na poziomie 3, 92%. Gmina Miejska Bolesławiec opracowała program przeciwdziałania niskiej emisji i za istotne zadanie przyjęła rozwój sieci ciepłowniczej w mieście.

Zmianie uległ Regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zmiana ma na celu podwyższenie kwoty dotacji, dla wspólnot mieszkaniowych, które wyrażą wolę na podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, z 50.000 zł na 100.000 zł, co jest zbliżone do realnego kosztu podłączenia się do sieci oraz wprowadzenie możliwości udzielenia im zaliczki, co ma ułatwić realizację zadania.

Rada podjęła również uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2017 r. Ponadto radni zapoznali się m.in. z informacją na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec oraz informacjami prezydenta miasta i przewodniczącego RM na temat ważniejszych działań podjętych w okresie  międzysesyjnym.

Sesję poprzedziły wyrazy uznania dla osiągnięć sportowych Mateusza Tofila, podopiecznego  MKS Bolesłavia, który zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów w skoku wzwyż. Oprócz gratulacji, które złożyli prezydent Piotr Roman oraz przewodniczący RM Jarosław Kowalski, Mateusz Tofil otrzymał symboliczny podarunek – korki lekkoatletyczne. Krótka uroczystość była okazją do przedstawienia wyników utalentowanego zawodnika. Osiągnięcia klubu zaprezentował Bartosz Gruman, prezesa MKS Bolesłavia.