c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACYJNE_informacjaok.pngDo 31 grudnia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta za promocję miasta w 2015 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

1)        Prezydent Miasta Bolesławiec,

2)        Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec,

3)        instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,

4)        agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne,

5)        redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,

6)        wydawnictwa,

7)        placówki oświatowe,

8)        stowarzyszenia i organizacje naukowe i badawczo-naukowe,

9)        kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe,

10)    organizacje społeczne i samorządowe,

11)    samorządy, organy i jednostki samorządów.

Osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków o przyznanie nagród.

Tryb oraz zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec określa Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.

Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2015 roku należy składać

w Biurze Obsługi Interesanta ul. Rynek – Ratusz lub przy
pl. Marsz. J. Piłsudskiego – biurowiec
.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta pod numerem telefonu 75 645 64 41.

 

>>> Formularz wniosku <<< do pobrania

>>> Uchwała <<<