c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_09_komisje_9_2017-222.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 20 września 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 r.
3. Realizacja reformy oświatowej na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem  pomocy socjalnej dla uczniów – stypendia, zasiłki na zakup podręczników.
4. Zabezpieczenie potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
6.    Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu roku 2017.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4.    Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Rajców.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w I półroczu 2017 r.
3.    Ocena istniejącej infrastruktury w mieście wykorzystywanej na rzecz bezdomnych i wykluczonych społecznie.
4.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
5.    Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.
3.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
4.    Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.