c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_09_gloria_artis_ksJarosiewicz_gloria_artis-126.JPG

15 września 2017 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki ks. prałat dr hab. Andrzej Jarosiewicz, rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W uroczystości uczestniczył wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, który w imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego dokonał aktu odznaczenia oraz skierował słowa szacunku i radości, że ogromny wysiłek w ratowania niezwykle cennego skarbu kultury jakim jest Bolesławiecka Bazylika Maryjna, został przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana prof. Piotra Glińskiego zauważony i doceniony. Wojewoda życzył także ks. Andrzejowi Jarosiewiczowi by nie ustawał w staraniach na rzecz przywracania pierwotnego piękna bazyliki oraz pozyskiwał w tych działaniach kolejnych ludzi, którzy będą go wspierać na drodze troski o chrześcijańskie i europejskie dziedzictwo kultury.

 

Prezydent Bolesławca Piotr Roman, gratulując zaszczytnego wyróżnienia, podkreślił m.in., że codzienność pokazała, że ks. Andrzej nie tylko wszedł na drogę troski o zabytek kultury jakim jest dla wszystkich bolesławian kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, ale konsekwentnie na tej drodze kroczy. Prezydent P. Roman życzył również, aby grono życzliwych ludzi, którzy wspierają konsekwentnie przeprowadzane prace remontowo – konserwatorskie, zawsze się pomnażało. - Cieszymy się, że mamy wśród nas tak wspaniałego kapłana i gospodarza – oświadczył P. Roman
Warto przypomnieć, że 28 czerwca 2004 roku, na prośbę długoletniego duszpasterza bolesławieckiego ks. prałata Władysława Rączki, dekretem Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja został podniesiony do godności Sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła. Od tego też dnia proboszcz Władysław Rączka przeszedł na emeryturę, a jego posługę przejął ks. dr Andrzej Jarosiewicz. Od roku 2004 rozpoczęły się w Bolesławieckim Sanktuarium Maryjnym bardzo intensywne prace remontowe, których głównym zadaniem było przywrócenie pierwotnej świetności najcenniejszemu obiektowi zabytkowemu miasta i regionu. Dzięki zaangażowaniu wspólnoty parafialnej, donatorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, a także wysiłkom ks. prałata Andrzeja Jarosiewicza, w latach 2004-2012 przeprowadzono m.in. następujące zadania konserwatorsko-remontowe: remont zagrożonego katastrofą dachu kościoła parafialnego, remont kapitalny budynku plebani, konserwacja barokowej ambony; remont gotyckiej wieży, dachu budynku parafialnego –plebani; konserwacja: zabytkowego krucyfiksu, barokowego sakramentarium, barokowego ołtarza pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, barokowego ołtarza pw. Matki Bożej Niepokalanej; konserwacja barokowego wyposażenia wnętrza - obrazy sztalugowe, ołtarza św. Józefa, ołtarza św. Anny,  barokowego a Podwyższenia Krzyża św., renowacja okien witrażowych, ołtarza Krzyża św., ołtarza św. Barbary, ołtarza św. Katarzyny. Ufundowane zostało nowe, rzeźbione i barokizowane soborowe wyposażenie prezbiterium z ołtarzem i dwoma lektoriami.
Następnie konserwacja: barokowego zespołu Chrzcielnicy, ołtarza św. Aleksego,
Konserwacja wyposażenia wnętrza: manierystyczne stalle, ławy kolatorskie, drzwi wejściowe (północne i południowe), cykl 14 stacji Drogi Krzyżowej,  3 barokowe obrazy sztalugowe, wczesnobarokowa dużych rozmiarów rama rzeźbiona, 3 manierystyczne ławy kolatorskie dwurzędowe, 1 manierystyczna ława kolatorska jednorzędowa, barokowa dekoracja stiukowa na emporze organowej, drzwi główne wejściowe do kościoła od strony Rynku.
Tak intensywne prace nad przywracaniem pierwotnego piękna Bolesławieckiemu Sanktuarium Maryjnemu zostały zauważone przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, który na początku roku 2012 podjął starania, by bolesławiecka świątynia została przez Stolicę Apostolską podniesiona do godności i tytułu Bazyliki Mniejszej. Starania uwieńczone zostały sukcesem, kiedy dnia 02 czerwca 2012 w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie podpisany został dekret nadający bolesławieckiemu kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja godność i tytuł Bazyliki Mniejszej. W kolejnych latach wspólnota parafialna przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej  przygotowała się do dwóch bardzo ważnych inwestycji remontowo - budowlanych, które były następnymi ważnymi krokami w przywracaniu piękna świątyni oraz jej otoczeniu.  Bazylika zyskała nowoczesne oświetlenie wnętrza, a dach domu parafialnego Caritas – nowe pokrycie. W ostatnim czasie  wspólnota parafialna zaprojektowała oraz przeprowadziła prace konserwatorskie trzech gotyckich portali Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej.  Prace konserwatorskie portali: północnego, południowego i zachodniego były niezbędnym etapem do zaplanowanych prac nad renowacją całości elewacji Bazyliki.

Uroczystość z okazji nadania ks. A Jarosiewiczowi zaszczytnego wyróżnienia zgromadziła liczne grono gości i przyjaciół oraz najbliższą rodzinę. Na zakończenie uroczystości ks. A. Jarosiewicz podkreśli, że wszystkie przeprowadzone prace konserwatorskie i remontowe w obiektach parafialnych możliwe były do wykonania dzięki ogromnemu wsparciu wspólnoty parafialnej,  Gminy Miejskiej Bolesławiec, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prywatnym darczyńcom. Podziękował też wszystkim przyjaciołom za wsparcie i modlitwę, szczególnie swoim rodzicom, obecnej na uroczystości Mamie i Ojcu, który ze względów zdrowotnych pozostał w domu, za cierpliwą modlitwę i duchowe wsparcie przy podejmowanych trudnych decyzjach.
Oprawę uroczystości oraz program artystyczny przygotował Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki. W historię bolesławieckiej świątyni wprowadził film „Bolesławiecka Bazylika Maryjna – europejska Gloria Artis, w którym zaprezentowano również postępy prac konserwatorsko-remontowych na przestrzeni lat.