c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_09_darek_kwasniewski.jpg

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dariusza Kwaśniewskiego

byłego Starosty Bolesławieckiego, Radnego Rady Powiatu Bolesławieckiego. 

Rodzinie Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec                       Prezydent Miasta

/-/Jarosław Kowalski                                                         /-/Piotr Roman