c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACJE.jpg

Gmina Miejska Bolesławiec planuje w najbliższym czasie uruchomienie projektu, w wyniku którego będzie możliwość uzyskania środków dotacyjnych na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych  u mieszkańców gminy. Chodzi o urządzenia służące do wytwarzania energii  elektrycznej ze źródeł solarnych z przeznaczeniem na potrzeby własne. W tym celu Gmina Miejska Bolesławiec nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżynierską Centrum Technologii Energetycznych, funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

W wyniku tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy środki na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystujące energię słońca
do wytworzenia energii elektrycznej.

 

Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych instalacji  może sięgać  do 85%, a realne dofinansowanie do  około 70—75%.W chwili obecnej podejmujemy działania, aby ocenić skalę zainteresowania taką inicjatywą ze strony mieszkańców z terenu naszej gminy oraz przedstawić wstępne założenia. W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób. Na ich podstawie, będą mogły być przeprowadzane indywidualne  rozmowy z zainteresowanymi oraz ewentualne wizje lokalne w zgłoszonych budynkach, potrzebne do ustalenia czy budynek spełnia wstępnie warunki udziału w projekcie. Jest to niezbędne do oceny możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej  w konkretnej lokalizacji i u konkretnego odbiorcy.

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić udział w ww. działaniach poprzez:
Wypełnienie wstępnej ankiety – zostanie przekazana na spotkaniu (zob. poniżej) zarówno dla tych, którzy ankiety złożyli  już wcześniej, jak i osób, które do tej pory tego nie zrobiły.   
Prosimy przed przyjściem na spotkanie sprawdzić (ew. oszacować) i zapisać:
a)    nr działki, na której stoi Państwa dom, jaka jest na Państwa budynku powierzchnia NIEZACIENIONA na dachu w kierunku południowym/ południowo-wschodnim /południowo-zachodnim,
b)    czy instalacja elektryczna w domu jest trójfazowa,
c)    jakie było zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym za ostatni rok (oraz ile wyniosły rachunki za energię).

Informujemy, że organizowane będzie spotkanie informacyjne, z zaproszonymi ekspertami, zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.


Termin i miejsce spotkania:  
06.11.2017 r.,
godziny od 16.00 do 18.00,
miejsce: Sala konferencyjna  w Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1 c, Bolesławiec.

Ankietę wstępną będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego.

 

c_982_168_16777215_0_0_images_stories_info_2017_10_foto_voltanika_logotyp_kolor.jpg