c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_01_oswietlenie_jagielonow_oswietlenie-231.JPG

W grudniu 2017 roku nastąpił odbiór końcowy budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Zielonej. Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę drogi z nawierzchnią bitumiczną o dł. 423 m, wykonanie jednostronnych chodników z kostki betonowej, ułożenie kanalizacji deszczowej do odwodnienia jezdni. Nową drogę oświetla 16 latarń z oprawami LED. Przy ul. Kresów II RP zakończył się pierwszy etap prac związany z budową odwodnienia i oświetlenia drogi.

W ramach zadania nastąpiło ułożenie kanalizacji deszczowej do odwodnienia jezdni oraz zamontowano 12 latarń ulicznych z oprawami LED. Na rok 2018 zaplanowano wykonanie drugiego etapu zadania, tj.: wykonanie drogi długości 403,2 m z nawierzchnią asfaltową oraz chodnika przy ulicy Kresów II RP. Przy ul. Kosiby zakończyła się budowa oświetlenia drogowego (droga wojewódzka). Drogę oświetla 10 latarń z oprawami LED. W grudniu zakończyła się również budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych do dziesięciu działek niezabudowanych w obrębie ulic Zielona – Kresów II RP. Roboty wykonała firma BUDROMAX z Gryfowa Śląskiego. Koszty inwestycji wynoszą 1 361 887 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Pod koniec roku nastąpił również odbiór budowy oświetlenia przy ul. Jagiellonów. - Budowa oświetlenia była priorytetowa dla mieszkańców tej ulicy. W przyszłym roku (2018 r.) ruszy pierwszy etap budowy drogi przy ul. Jagiellonów – zapowiada prezydent Bolesławca Piotr Roman. Budowa oświetlenia zrealizowana została w formule zaprojektuj i wybuduj. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 129.000  zł. Wykonawcą robót jest firma „ITINET” z Zielonej Góry, autor projektu firma „Eco Energy Poland” z Cieszyna.
Zakres zadania obejmował m.in.: budowę linii kablowej o dł. 870 m, montaż 24 słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED z wbudowanym modułem RF i czujnikiem ruchu. Ten typ inteligentnej instalacji oświetlenia zastosowany został również na terenie ciągu pieszo–rowerowego od ul. Piastów do sklepu „Biedronka”. Odcinek ten oświetla  11 latarń. Wykonawcą robót jest spółka „ITINET”. Wartość  zadania wynosi 85 977 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.