c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_12_sesja_budzet_sesja_rm-232.JPG

Zadania do realizacji w 2018 z tzw. środków niewygasających:
- Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej i Śluzowej - 135.000 zł. Zadanie dotyczy budowy placu zabaw wraz z obiektami sportowymi i fitness
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok - 222.886 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: budowa dróg w rejonie ul. Ptasiej i ul. Widok (w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 20003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t. j.: Dz.U.2013.687 ze zm.- tzw.  „specustawa”), budowa oświetlenia ulicznego dróg; budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej; budowa sieci wodociągowej.

 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok - 457.942 zł. Przedmiotem zadania jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 na długości 891,00 mb.
- Budowa sygnalizacji świetlnej al. Tysiąclecia - 147.137 zł. Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na montażu kanalizacji kablowej i słupów, montażu latarni sygnałów ulicznych, kabli i innych urządzeń sygnalizacyjnych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogowego oraz wykonania przyłącza elektroenergetycznego.
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu - 500.000 zł. Budowa dotyczy wykonania dróg wewnętrznych w rejonie ul. Piaskowej i ul. Łokietka o długości 175 m z kostki brukowej betonowej. Przewiduje się wykonanie 16 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie placu zabaw z 4 urządzeniami zabawowymi oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół zabawek, chodnika oraz nawierzchni trawiastej. Plac zabaw będzie ogrodzony. Oświetlenie realizowane będzie poprzez ustawienie pięciu latarni. Odwodnienie będzie zapewnione przy pomocy pięciu wpustów ulicznych oraz ukształtowania spadków. Zadanie przewiduje remont pokrycia istniejącego cieku wodnego k 1200 z płyt betonowych.  
- Modernizacja i rozbudowa stadionu – opracowanie dokumentacji projektowej - 63.345 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej   wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 
- Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i ul. Modłowa - 14.115 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie  projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego ulicy Kościuszki oraz ul. Modłowej, z systemem służącym do monitorowania, kontroli i zarządzania instalacjami oświetleniowymi wraz z częścią kosztową oraz uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia w zakresie zamierzonych robót budowlanych.