c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_projekty_unijne_kultura.jpg

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaplanował projekty, które pozwalają rozwijać twórcze pasje młodszych i starszych bolesławian. Należy do nich projekt „Tango Milonga - polsko czeskie warsztaty tańca” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Wartość projektu: 87.048 zł, wkład własny:    8.705 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partnerem jest Jablonec nad Nysą. Celem projektu jest doskonalenie technik tanga argentyńskiego poprzez organizację warsztatów, które odbywały się w BOK-MCC.

 

 

-„Komedia bez granic – polsko-czeskie spotkania filmowe” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Wartość projektu:  89.320 zł, wkład własny:         8.932 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partner Liberec. Celem projektu jest popularyzacja czeskich i polskich filmów komediowych. Przeprowadzenie w Bolesławcu cyklu polsko-czeskich spotkań miłośników komedii filmowych.
-„Polsko-Czeskie Impresje Fotograficzne. Bolesławiec - Trutnov 2017” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Wartość projektu:  55.129 zł, wkład własny:          5.513 zł. Termin realizacji rok 2017. Partnerzy: Muzeum Trutnov, Stowarzyszenie Fotograficzne Camera. Cele projektu: integracja środowisk fotograficznych z Bolesławca i Trutnov (Czechy). Organizacja 4-dniowych warsztatów fotograficznych. Podsumowaniem projektu była organizacja  wystawy zdjęć zorganizowana w obu miastach.
-„Wniosek o wsparcie organizacji klubu filmowego upowszechniającego kulturę filmową” w ramach programu  Filmoteka Narodowa/Polski Instytut Sztuki Filmowej. Realizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Wartość projektu:  6000 zł, wkład własny: 0 zł. Termin realizacji 2017 r. Cel projektu: popularyzacja filmów podejmujących ważne tematy, budzących istotne refleksje i posiadających wysokie walory artystyczne. Dyskusyjny Klub Filmowy dkfbok zrzesza miłośników dobrego kina, na które często nie ma miejsca w komercyjnym repertuarze. Są to cotygodniowe spotkania, poprzedzone przed filmem prelekcją i zakończone dyskusją.
-„Niepodległa to MY” w ramach programu  Niepodległa 2017. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Wartość projektu:  22.644 zł, wkład własny: 0 zł. Termin realizacji 2017 zł. Cel projektu: popularyzacja patriotyzmu poprzez organizację konkursów plastycznych, warsztatów muzycznych i koncertu bolesławieckich chórów.
-„PO Rozwój Kin, priorytet - Cyfryzacja Kin”- wniosek złożony w ramach programu Polski Instytut Sztuki Filmowej. Realizator Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Wartość projektu:  129.800 zł, wkład własny: 0 zł. Termin realizacji 2018 r. Cel projektu: zakup i montaż projektora cyfrowego do kina „Forum” w Bolesławcu.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje projekty, które mają m.in. na celu popularyzacje czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, organizację  spotkań autorskich., prezentacje zagadnień związanych z historią Polski i regionu. –Projekt  „Moja Ojczyzna” w ramach programu Niepodległa 2017. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizator Miejska Biblioteka Publiczna. Wartość projektu:  8.600 zł, wkład własny:  1.290 zł. Termin realizacji 2017 r. Cel projektu: zaprezentowanie lokalnej społeczności zagadnień związanych z ruchem wyzwoleńczym poprzez poznanie historii Polski i regionu.
-„Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada” w ramach programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizator Miejska Biblioteka Publiczna. Wartość projektu:  20.336 zł, wkład własny: 5.336 zł. Termin realizacji 2017 r. Cel projektu: popularyzacja wiedzy o Josephie Conradzie-Korzeniowskim. W ramach projektu zorganizowano trzynaście wydarzeń.
-„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach programu  Biblioteka Narodowa. Realizator Miejska Biblioteka Publiczna. Wartość projektu:  56.400 zł, wkład własny: 28.200 zł. Termin realizacji 2017 r. Cel projektu: popularyzacja czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych - książka tradycyjna i mówiona.

Projekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mają głównie na celu popularyzację sportu i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny oraz poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bolesławcu. Projekt „Dwa kraje wspólna rzeka" – to impreza rekreacyjna w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Wartość projektu:  61.654 zł, wkład własny: 6.165 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partner Czeska Lipa. Cel projektu: popularyzacja sportu poprzez organizację imprez rekreacyjnych.
- Połączeni rzeką- modernizacja terenowej trasy  biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w ramach programu Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu: 134.889 zł, wkład własny:      13.489 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partner Czeska Lipa. Cel projektu: modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu" (o łącznej długości 2 km) oraz wzbogacenia jej o elementy małej architektury, w tym stworzenie strefy odpoczynku, a także postawienie tablic informacyjnych, kierunkowych oraz stworzenie tzw. ścieżki zdrowia.
- „Międzynarodowe Zawody Pływackie - sport elementem integracji transgranicznej” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu:  86.931 zł, wkład własny: 8.693 zł. Termin realizacji 2017 r. Partner  Hradek nad Nysą. Cel projektu: popularyzacja pływania poprzez organizację trzydniowego spotkania osób aktywnych z polsko-czeskiego pogranicza. W programie imprezy przewidziano propozycje dla wszystkich grup wiekowych, we wszystkich stylach pływackich i zróżnicowanych dystansach.
- „Euroregionalne Biegi Uliczne- budowa tożsamości transgranicznej przez sport i rekreację” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu:  62.662 zł, wkład własny: 6.266 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partner Hradek nad Nysą. Celem projektu jest popularyzacja biegania poprzez organizację spotkania osób aktywnych z polsko-czeskiego pogranicza, które odbędzie się w Bolesławcu w 2018 r. W programie imprezy przewidziano propozycje dla wszystkich grup wiekowych uczestników, a także imprezy towarzyszące promujące bieganie jako jedną z najpopularniejszych form aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia
- „Kolorowy Świat Dziecka -  zabawą i uśmiechem pokonamy granice” w ramach programu:   Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu:  70.713 zł, wkład własny: 7.071 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partner Hradek nad Nysą. Celem projektu jest integrowanie najmłodszych z polsko-czeskiego pogranicza oraz ich rodziców i opiekunów w czasie zaplanowanego spotkania, które zorganizowane zostanie  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Bolesławcu w 2018 r. Projekt zakłada m.in.: organizację, zawodów o charakterze zabawowo-rekreacyjnym, konkursu plastycznego, części artystycznej - występy uczestników oraz liczne atrakcje dla dzieci i pokazy.
- „Aktywni bez Granic - Euroregionalna Spartakiada Seniorów” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu:  63.090 zł, wkład własny: 6.309 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partner Hradek nad Nysą.  Celem projektu jest integrowanie seniorów z polsko-czeskiego pogranicza poprzez organizację spotkania, które odbędzie się w Bolesławcu w 2018 r. W ramach projektu przewidziana jest impreza rekreacyjno-sportowa: rywalizacja drużynowa i indywidualna, część kulturalna - występy i pokazy artystyczne uczestników, zwiedzanie Bolesławca z przewodnikiem, konkursy wiedzy o partnerach i UE oraz spotkanie integracyjne przy polskiej i czeskiej muzyce.
- „Łyżwiarskie ABC - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach programu upowszechniania sportów zimowych” -         Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, zadanie: upowszechnianie sportów zimowych. Realizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wartość projektu:  30.000 zł, wkład własny: 15.000 zł. Termin realizacji 2018 r. Celem projektu jest propagowanie programu powszechnej nauki jazdy na łyżwach oraz  doskonalenia technik łyżwiarskich.
Gmina Miejska Bolesławiec, szkoły podstawowe oraz Bolesławiecki Park Wodny „Orka” są realizatorami projektu „Umiem Pływać” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość projektu:  86.025 zł, wkład własny: 16.275 zł. Termin realizacji 2017 r. Cel programu: popularyzacja nauki pływania wśród dzieci. W projekcie powszechnej nauki pływania w 2017 roku wzięło udział 465 bolesławieckich dzieci, które na krytej pływalni „Orka” przeszły  20-godzinny cykl zajęć. Projekt jest realizowany od 2014 roku. Wzięło w nim udział łącznie 1550 dzieci, a Gmina Miejska Bolesławiec pozyskała łącznie kwotę 232.500 złotych. Oczekujemy na nowe terminy składania wniosków z realizacją na rok 2018.
Gmina Miejska Bolesławiec i  szkoły podstawowe są realizatorami projektu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość projektu: 71.050 zł, wkład własny - nieodpłatne udostępnienie przyszkolnych obiektów sportowych. Termin realizacji 2017 r. Cel programu: umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w szkole. W ramach realizacji programu dzieci spotykały się na pozalekcyjnych zajęciach sportowych dwa razy w tygodniu przez cały rok 2017, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji. W bolesławieckich podstawówkach program realizowało około 150 dzieci (10 grup). W roku 2018 planowane jest złożenie wniosku o finansowanie zajęć dla takiej samej ilości grup.