c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_49_a.jpg

W 2018 roku Gmina Miejska Bolesławiec ponownie pozyskała środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w bolesławieckich szkołach w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. W tym roku, podobnie jak w roku 2017 zostało utworzonych 10 grup SKS. Zajęcia prowadzone są w szkołach podstawowych nr 1, 2, 4 i 5.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Program polega na przeprowadzeniu w 2018 roku 70 godzin systematycznych zajęć sportowych w grupach minimum 15-osobowych. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych. Gmina Miejska Bolesławiec na ten cel pozyskała  28.000 zł.

Warunkiem realizacji Programu jest nieodpłatne udostępnienie przez jednostki samorządu terytorialnego obiektów sportowych wraz z niezbędnym sprzętem sportowym.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_49_b.jpg