c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_dwie_drogi-333.JPG

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenia zastępcze, na mocy których zmienił nazwy 12 ulic na Dolnym Śląsku. Jest to działanie w oparciu o ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.

 

Wykaz ulic objętych dekomunizacją:
Bielawa: Przodowników Pracy --> Komandora Stefana Frankowskiego
Bielawa: Osiedle XXV-lecia PRL --> Osiedle XXV-lecia
Boguszów Gorce: Przodowników Pracy --> Anny Walentynowicz
Bolesławiec: II Armii Wojska Polskiego --> Generała Augusta Emila  Fieldorfa „Nila”
Korzeńsko: 22 stycznia --> Powstańców Wielkopolskich
Lubin: II Armii Wojska Polskiego --> II Brygady Legionów
Lwówek Śląski: Przodowników Pracy --> Legionów
Oborniki Śląskie: II Armii Wojska Polskiego --> Generała Stanisława Maczka
Przemków: 10 lutego --> Powstańców Styczniowych
Ruszów: II Armii Wojska Polskiego --> Ułańska
Wąsosz: 24 stycznia --> Powstańców Styczniowych
Żmigród: 23 stycznia --> Powstańców Styczniowych
W sumie w regionie ustawą dekomunizacyjną objęte zostaną prawdopodobnie 52 ulice. Do tej pory Wojewoda Dolnośląski wydał 37 zarządzeń zastępczych. Następne zarządzenia Wojewoda będzie mógł wydać dopiero po otrzymaniu kolejnych opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uzyskanie opinii jest niezbędnym elementem tego postępowania. Okres oczekiwania na nie wstrzymuje bieg 3-miesięcznego terminu, przewidzianego na wydanie zarządzeń zastępczych, o czym stanowi art. 6 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy. (źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_2armi_wp.jpg