c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_04_test-117.jpg

DANE O LICZBIE UCZNIÓW PISZĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY
- CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA - 11 kwietnia 2019 r.

 

Szkoła

w klasach III

którzy zgłosili się              i pisali egzamin

laureatów konkursów            

którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby

którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu

w tym bez podania powodu

który pisali egzamin w wydłużonym czasie

którzy pisali inny test  

którzy przerwali pisanie egzaminu

1

2

3

   

4

5

6

7

8

GS nr 1

60

60

0

0

0

0

8

1

0

GS nr 2

164

163

0

0

1

0

19

1

0

GS nr 3

109

108

0

0

1

0

23

5

0

GS nr 4

63

63

0

0

0

0

4

1

0

Razem publiczne

396

394

0

0

2

0

54

8

0

II PG

22

22

0

0

0

0

6

0

0

Pub. Gim. Zak. Pijarów

42

38

3

0

0

0

6

1

0

Pub. Gim. OXPRESS

31

31

0

0

0

0

3

0

0

NGD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PG 3 z OPP

16

11

0

0

5

5

0

0

0

Razem niepubliczne

111

102

3

0

5

5

15

1

0

OGÓŁEM

507

496

3

0

7

5

69

9

0