c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_04_kresow_kresow-670.JPG

Urząd Miasta w Bolesławcu  przekazał teren budowy w celu wykonania robót przy budowie drogi na ul. Kresów II RP. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej (2 255 m2) oraz chodników z kostki betonowej (574 m2). W ramach prac zaplanowano m.in. ściek przykrawężnikowy (785 m) oraz  oznakowanie poziome i pionowe.

 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Koszt inwestycji wynosi  502 717 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Zakończenie inwestycji zaplanowano w połowie lipca 2019 r.