c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_05_ratusz_maj_2019.jpg

 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać   posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności MOPS, DPS DzD Senior +, I ŚDS, II ŚDS za 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

 1. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi – otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe.
 2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018 r.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018.
 3. Planowane inwestycje i remonty w oświacie miejskiej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r..

3.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

4.Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.