c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_05_IMG_0614.jpg

Miasto Bolesławiec otrzymało tytuł "Gmina na 5!" w edycji 2018/2019 rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Instytut Przedsiębiorstwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną w strukturze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

 

Celem badania "Gmina na 5!" była analiza działań polskich gmin. Ocenie podlegał poziom jakości komunikacji gmin z potencjalnymi inwestorami przy wykorzystaniu drogi elektronicznej. Badanymi aspektami kontaktu urzędów z interesariuszami była jakość oficjalnych witryn internetowych prowadzonych przez poszczególne gminy oraz jakość komunikacji dwustronnej z użyciem poczty elektronicznej.

Ogłoszenie wyników badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa nastąpiło 23 maja, podczas konferencji "Forum Gmin na 5!" w SGH. Zaszczytny tytuł dla Bolesławca  odebrał Jerzy Zieliński - sekretarz miasta.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_05_gminana5.jpg