c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_05_strefa.jpg

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki tegorocznej edycji programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W Bolesławcu powstaną aż dwie strefy sportowo-rekreacyjne dzięki w wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Łączny koszt inwestycji to 308 909,54 zł. Miasto Bolesławiec otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 75 000 zł, co stanowi jedną czwartą wartości dwóch Otwartych Stref Aktywności w naszym mieście.

Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Astrów i Różanej oraz Bulwarze nad Bobrem będzie polegać na zakupie i montażu elementów siłowni plenerowej z  urządzeniami fitness (6 urządzeń), placu zabaw (3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym), plenerowego stołu do tenisa i piłkarzyków.

W ramach zakresu rzeczowego przewidziane są też prace ziemne, uporządkowanie terenu i podłoża, a także mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, nasadzenie zieleni, czy też powstanie tablic informacyjnych.