c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_05_prerly_samorzadnosci_IMG_6786.jpg

Bolesławiec znalazł się w rankingu Perły Samorządu wśród 10 najlepszych miast w kategorii gmin miejskich liczących do 100 tys. mieszkańców. Ranking organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną we współpracy merytorycznej z Deloitte W siódmej edycji rankingu Perły Samorządu Bolesławiec  uplasował się na 7 pozycji.

 

 

Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca, na gali podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni, odebrał prezydent miasta Piotr Roman.

W rankingu, podobnie jak w latach ubiegłych, gminy konkurowały w czterech

kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska licząca mniej niż 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejska licząca ponad 100 tys.

mieszkańców. 

- Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo i determinowane przez wydarzenia, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny, nie tylko doskonale realizując powierzone prawem zadania, ale które obierają nowe zadania, dodatkowe cele i poprzez ich osiąganie, poprawiają jakość życia mieszkańców - informują organizatorzy rankingu.

Z powodu niedawnych wyborów samorządowych, w tym roku nie wybierano najlepszych włodarzy, lecz nagradzano gminy wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców. Ocenie poddano działalność gmin w następujących obszarach: zarządzanie gminą i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wychowanie, zdrowie, polityka senioralna,  transport publiczny, smart city oraz środowisko i gospodarka odpadami.

Bolesławiec znalazł się po raz trzeci w gronie gmin, które wyróżniają się na tle innych.