c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_03_rada_seniora_seniorzy-46.JPG

18 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta w Bolesławcu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów III kadencji.  Posiedzeniu przewodniczył zastępca prezydenta Bolesławca Kornel Filipowicz. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji senioralnych: Marianna Doktor, Eugenia Wolska, Halina Waniak, Władysław Jędryczka, Anna Szwedzińska, Henryk   Lemka, Wiesława   Olczyk, Bożena Kulczycka, Tadeusz Żuk, Stanisława Śmigiel, Bogdan Gajewski, Henryk Rudnicki.

 

 


Zastępca prezydenta Kornel Filipowicz wręczył nowo powołanym członkom Rady nominacje. Dwunastu nowo desygnowanych przedstawicieli Rady opowiedziało o swoich działaniach i o dokonaniach organizacji, z których się wywodzą. Kornel Filipowicz podkreślił m.in., że podstawą działania Rady jest statut, który określa jej cele. Zwrócił również uwagę zebranych na dwie istotne zmiany związane z funkcjonowaniem Rady, a mianowicie na fakt, iż organ ma nową nazwę, tj. „Bolesławiecka Rada Seniorów” oraz na to, że kadencja Rady uległa wydłużeniu z dwóch do czterech lat.

Podczas posiedzenia przeprowadzono głosowanie na przewodniczącego Rady Seniorów III kadencji. W wyniku głosowania kandydatka Eugenia Wolska została wybrana na przewodniczącą Bolesławieckiej Rady Seniorów, wiceprzewodniczącą została Halina Waniak, sekretarzem Marianna  Doktor. Zastępca prezydenta Kornel Filipowicz pogratulował wybranym, przewodniczenie posiedzeniu przejęła przewodnicząca Eugenia Wolska, która podziękowała za zaufanie i zapewniła o swoim oddaniu sprawom Rady, zaproponowała również nowy, dwupłaszczyznowy plan pracy Rady Seniorów, który obejmowałby działania zarówno w sferze lokalnej, jak i ogólnopolskiej.