c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_03_gala-1.JPG

3 marca 2016 r. w sali kina „Forum” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2015 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie.
Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

 

 

 

Za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta, Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje nagrody honorowe. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką.
Prezydent Bolesławca Piotr Roman w uznaniu szczególnych zasług w promocji miasta w 2015 roku wręczył 28 nagród oraz jedno wyróżnienie. Laureatami nagrody są: 

- nagrody honorowe

1.    NavSim Polska Sp. z o.o.
Firma NavSim Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu działa od października 2008 roku. Zajmuje się zaawansowanymi systemami nawigacyjnymi dla komunikacji morskiej i śródlądowej, a także wdrażaniem łączności satelitarnej oraz pracami badawczo-rozwojowymi w tym zakresie. Kadra firmy w całości składa się z bolesławian, z których to część to doświadczeni żeglarze.
Programy firmy NavSim cieszą się ogromnym zaufaniem użytkowników na całym świecie. Duże sukcesy firmie przyniósł rok 2013, kiedy udało się dostarczyć 40 zestawów nawigacji pilotowej dla Australii (Portable Pilot Unit – PPU) oraz 65 dla Kanady, co było początkiem kolejnych udanych transakcji zawieranych z różnymi krajami na świecie. Warto dodać, że firma NavSim stworzyła dla Krajowego Instytutu Meteorologii funkcjonalną aplikację pogodową dedykowaną na system Android. Dzięki temu, poprzez stronę Google Play, każdy może ściągnąć tę aplikację na swojego smartfona i korzystać z profesjonalnych prognoz pogody na każde miejsce na świecie.
Wspomniany system PPU, składający się z bolesławieckiego urządzenia OneBoxPro+ oraz programu nawigacyjnego NAVSIM ARGUS 3.3, został zakupiony przez polskich pilotów do obsługi Terminala LNG w Świnoujściu, który umożliwił między innymi 11.12.2015 r. pomyślne wejście do portu zewnętrznego oraz zacumowanie katarskiego metanowca „Al Nuaman” do Gazoportu, co było jednocześnie pierwszym testem dla całego kompleksu budowanych urządzeń nawigacyjnych przez NavSim w całym 2015 roku. Na pokładzie gazowca, podczas tej operacji, jedną z trzech osób wprowadzających był właśnie bolesławianin Jacek Pietraszkiewicz z NavSim, a działanie całego portowego systemu nawigacyjnego nadzorowali w czasie rzeczywistym pracownicy w biurze w Bolesławcu.

2.    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu powstał 13 października 2007 r. i jest afiliowany przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest m.in. propagowanie idei kształcenia się przez całe życie oraz umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w życiu publicznym oraz skuteczne promowanie wolontariatu. Prowadzone zajęcia również ułatwić dostęp do wszelkich form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Różnorodna oferta programowa dostosowana jest do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu proponuje m.in. naukę języków obcych, obsługę komputera, gimnastykę rehabilitacyjną, gimnastykę taneczną, malarstwo, warsztaty muzyczne i psychologiczne, wykłady, imprezy integracyjne czy wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Słuchacze Uniwersytetu żyją aktywnie i wiedzą, jak najdłużej zachować młodość i pogodę ducha.


3.    Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Spółka Jawna Smoleński & Zwierz

Działająca od 20 lat bolesławiecka firma rodzinna Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura”  konsekwentnie realizuje strategię tworzenia w bolesławieckiej ceramice designu określanego jako łączenie tradycji ręcznego tworzenia i zdobienia naczyń ceramicznych z nowymi trendami wzornictwa, przy włączaniu do współpracy uznanych, współczesnych artystów. Szerokie rozpowszechnianie nowych wzorów bolesławieckiej ceramiki wśród ekspertów, koneserów i znawców, na wystawach i targach promuje w Europie i na świecie nie tylko projektantów, firmę „Manufaktura”, ale także miasto Bolesławiec, jako miejsce twórczego i umiejętnego wykorzystania wielowiekowej tradycji we współczesnym świecie. Współpraca z uznanymi współczesnymi artystami i konsekwentne wprowadzanie nowoczesnego designu do wzornictwa bolesławieckiej ceramiki przez „Manufakturę” zaowocowało wieloma sukcesami, w które rok 2015 był szczególnie bogaty. Należy tu podkreślić prezentację wyrobów firmy na największych międzynarodowych targach EXPO 2015 w Mediolanie oraz zakwalifikowanie się do „The Trends presentation” na Ambiente we Frankfurcie. Podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie, w Pawilonie Polskim odbyła się konferencja „Spotkania z Polskim Designem – tradycja i współczesność”, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednym z prelegentów był Paweł Zwierz, który wygłosił wykład poświęcony bolesławieckiej ceramice i kolekcjom przygotowywanym przez „Manufakturę Bolesławiec”, pokazanym na wystawie „La Magnifica Forma”, prezentowanej w ramach targów HOMI Milano 2015.

4.    Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu

Zakładem w pełni nawiązującym do najlepszych tradycji ceramiki bolesławieckiej jest Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Ceramika Artystyczna 90% swoich wyrobów eksportuje do 25 krajów świata, a unikatowe wzornictwo jest nagradzane na targach w Paryżu, Berlinie, Amsterdamie, Kopenhadze, Frankfurcie nad Menem, Nowym Jorku i Tokio. Ceramika Artystyczna jest jedną z niewielu polskich firm, które posiadają swoje sklepy firmowe w Japonii. Dowodem wyjątkowej popularności ceramiki z Bolesławca na dalekim wschodzie była wizyta Ambasadora Japonii Pana Makoto Yamanaka w Ceramice Artystycznej w 2015 roku.

5.    Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu

Biblioteka powstała 27 listopada 1945 roku jako pierwsza placówka biblioteczna w Bolesławcu i trzecia z kolei na Dolnym Śląsku. W 1995 roku - z okazji jubileuszu 50-lecia - otrzymała imię Cypriana Kamila Norwida. W 2015 r. obchodziła 70-lecie powstania. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu  kształtują się na poziomie 130 tysięcy woluminów, a liczba czytelników oscyluje w granicach 13 tysięcy, co stanowi około 30% populacji Bolesławca. Biblioteka w Bolesławcu oprócz działalności czytelniczej jest również organizatorem spotkań z autorami książek, artystami, podróżnikami, miejscem spotkań mieszkańców, wystaw i wernisaży.

- nagrody w dziedzinie nauka

 

 


- nagrody w dziedzinie nauka
1.    Edyta Czernigiewicz
Pani Edyta Czernigiewicz jest długoletnim pracownikiem Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7. Wysoki poziom wykształcenia oraz ustawiczna praca nad własnym rozwojem gwarantują nauczycielce osiąganie bardzo dobrych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na szczególne podkreślenie zasługują wielokierunkowe działania nauczycielki związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Autorka i koordynator projektów polsko-czeskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa: „Przedszkolaki bawią się w teatr”, „Kreatywne przedszkolaki”. Pani Edyta Czernigiewicz jest również autorką projektu „Autyzm – pomóż zrozumieć świat”,  który będzie realizowany w ramach projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.    Monika Marusiak
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. W roku szkolnym 2014/2015 aktywnie brała udział w ruchu olimpijskim szkoły uzyskując wysokie lokaty w kraju i za granicą. 3 lipca 2015 r. uczestniczyła w finale Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o NATO Aliante 2015, który odbył się w Kownie na Litwie uzyskując tytuł finalistki. Finalistka w zawodach III stopnia XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde” oraz w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO 2015” gdzie uzyskała tytuł „taon”. Ponadto, zdobyła I miejsce w Dolnośląskim Konkursie Fizycznym dla Uczniów Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych.

3.    Piotr Marecki
Były uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu w roku szkolnym 2014/2015. Aktywnie uczestniczył w ruchu olimpijskim szkoły uzyskując wysokie lokaty na szczeblu centralnym. W Warszawie brał udział w zawodach centralnych 64. Olimpiady Fizycznej uzyskując tytuł finalisty, w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO 2015” uzyskał tytuł „kaon” i został laureatem II miejsca. Brał udział w Finale VII edycji konkursu ELEKTRON organizowanego przez Politechnikę Wrocławską Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki uzyskując bardzo dobry wynik.

4.    Zespół nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w składzie: Agnieszka Mikiciuk, Anna Skrabucha, Iwona Orawiec, Katarzyna Olkuska

Nauczyciele języków obcych w Miejskim Zespole Szkół nr 1 od wielu lat organizują w placówce uroczystości, które mają na celu rozwijanie umiejętności językowych uczniów m.in. Dni Języków Obcych, przedstawienia teatralne, quiz językowy, Festiwal Piosenek Świątecznych w Językach Obcych. Efektem projektów językowych są wysokie wyniki osiągane przez uczniów zarówno na sprawdzianie szóstoklasisty, jak i na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego i angielskiego. W 2015 roku w ramach Obchodów Dnia Języków Obcych nauczycielki przygotowały dla swoich uczniów muzyczny teledysk. Po udostępnieniu na fanpage’u Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 teledysk zyskał ogólnopolski rozgłos. Zainteresowały się nim znane stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe oraz portale internetowe. Stacja TVN zrealizowała reportaż z udziałem nauczycielek, który został wyemitowany w wieczornych Faktach a telewizja TVN24 wyemitowała relację ze szkoły na żywo w programie „Wstajesz i wiesz”.

5.    Zespół nauczycieli GS nr 3 w składzie: Katarzyna Zięba, Monika Kalinowska, Ewa Kuczyńska, Anna Chabiniak, Błażej Dzikowski
Zespół nauczycieli, który w formie wolontariatu, realizował międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ pt. „Małe projekty wielkich pasjonatów”. W projekcie wzięła udział młodzież z Bolesławca, Prnjavora w Bośni i Hercegowinie, Troyana w Bułgarii oraz Vallecorsa i Acuto we Włoszech. Główna tematyka projektu skupiała się m.in. wokół zagadnień odrywania tajemnic świata, roli nauki w życiu codziennym, poszanowania dla środowiska naturalnego, odkrywania, wspierania i rozwijania talentów w różnych kulturach oraz niwelowania barier językowych. Uczestnicy projektu pracowali w grupach międzynarodowych za pośrednictwem internetu, realizując tematy z zakresu nauk ścisłych, uwzględniając również ich powiązanie z innymi dziedzinami życia i sztuki. Efekty swojej pracy przedstawili podczas Festiwalu Małych Projektów, zorganizowanego w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu.

- nagrody w dziedzinie kultura

 1.    Przemysław Kania
Młody filmowiec, zdobywca wielu wyróżnień m.in. za film „Bolesławieccy Żołnierze Wyklęci” w Ogólnopolskim Konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”; w konkursie promującym zasady savoir-vivru „Od ignoranta do eleganta” oraz za film o bolesławieckich Sybirakach „Otwarty rozdział życia”. Na V Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni, Przemysław Kania zakwalifikował się na konkurs „Młodzi dla historii”. Na festiwalu wyświetlany był autodokumentalny film „Ja i historia”, nagrywany w Bolesławcu, Wrocławiu i na Litwie. Laureat VI miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PKO OFF CAMERA  w konkursie „Bierzcie i kręćcie – pokaż muzykę” za teledysk do utworu Damiana Ukeje „To nie ten świat”. Laureat nagrody „Młody Jastrząb Bolesławca” przyznawanej 10 najlepszym absolwentom Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu w roku 2015 oraz nagrody „Talent 2015” przyznawanej uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za szczególne osiągnięcia. Reżyser filmów: „Awakening”, który wygrał II edycję konkursu „Dziękuję, nie palę”, trylogii „Eko-Mafia” i „Sen”. W latach 2013 – 2015 był szefem Telewizji Gimnazjalnej „Gim2TV”.

2.    Anna Bober-Tubaj
Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Współorganizatorka i inicjatorka przedsięwzięć w Bolesławcu związanych z obchodami 35-lecia powstania NSZZ „Solidarności” w Bolesławcu. W 2015 roku zajmowała się aktywnie badaniami nad ceramiką bolesławiecką i historią miasta, w ramach których nawiązała współpracę m.in. z prof. Charlesem Mackiem, wykładowcą Uniwersytetu Karoliny Południowej, najbardziej znanym amerykańskim badaczem bolesławieckiej ceramiki. Pani Anna Bober-Tubaj współpracuje również z dyrektorami innych muzeów m.in. z dr Jane Przybysz, dyrektorem Muzeum McKissick, funkcjonującego przy Uniwersytecie Karoliny Południowej, prowadzącą w USA i Polsce kompleksowe badania dotyczące m.in. bolesławieckiej kamionki ze Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”, z Anitą Kongssund, kuratorem w Nasjonalmuseet for Kunst, Architektur of Design (The National Museum of Art., Architekture and Design) w Oslo oraz ze Schlesisches Museum zu Goerlitz. Uczestniczy również w pracach nad przygotowywaną w Japonii książką na temat współczesnej bolesławieckiej kamionki. Pani Anna Bober-Tubaj jest autorką i współautorką licznych publikacji, artykułów i opracowań.

3.    Stanisława Wojda-Pytlińska
Instruktorka Pracowni Plastycznej – Akademia Sztuki w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki. W  2015 roku jej podopieczni otrzymali wyróżnienia w 8 konkursach, w tym 2 krajowych i 6 międzynarodowych. Niektóre prace zostały docenione na arenie międzynarodowej jako jedyne z Polski. Z sukcesów osiągniętych w 2015 roku na szczególną uwagę zasługuje sześciu laureatów w międzynarodowym konkursie „Europa in der Schule”, trzech laureatów w konkursie Pentel na 45. Międzynarodowym Konkursie w Japonii, czterech laureatów w 13. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Europa naszym wspólnym domem”, laureat ogólnopolskiego konkursu „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – wczoraj, dziś, jutro” oraz honorowe wyróżnienie w 43. Edycji Międzynarodowej Wystawy Dziecięcej Sztuki Plastycznej w Lidice w Czechach, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Podróże Marzeń „To jest mój Meksyk”, zorganizowanym przez Ambasadę Meksyku i wyróżnienie w The 16th International Environmental Children’s Drawing Contest Tokyo w Japonii.

4.    Kamilla Dudek
Nauczycielka j. niemieckiego  w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Od wielu lat interesuje się kulturą oraz historią Bolesławca i Dolnego Śląska. W 2015 roku Pani Kamilla Dudek przygotowała publikację pt. „Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji”, wydaną przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Pani Kamilla od wielu lat organizuje i uczestniczy w wymianach oraz w projektach międzynarodowych, do których włącza treści promujące dziedzictwo kulturowe Bolesławca. W projekcie GESZKO opracowała moduł Kultura regionu naszą inspiracją, w ramach którego polscy i niemieccy uczniowie odkrywali historię Bolesławca w kontekście tradycji artystycznych i ceramicznych. W pracy zawodowej od ponad 10 lat organizuje szereg zajęć o tematyce regionalnej, włączając je do programu wychowawczego oraz wprowadzając je jako modyfikacje do programu nauczania j. niemieckiego, np.: lekcje o historii Bolesławca – „Przemijanie”, Barokowym szlakiem”, „Bolesławiec – tu mieszkam”, „Bolesławiec dla turystów”, „Epitafia na ścianach bolesławieckiej Bazyliki Mniejszej”, „Martin Opitz – syn Bolesławca”, „Czytamy dawne kroniki miejskie” oraz projekt edukacyjny pn. Tożsamość Dolnoślązaka. W 2011 roku jej praca magisterska pt. „Bolesławiec słowem i obrazem malowany” otrzymała wyróżnienie w V edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.

5.    Elżbieta Erban
Pani Elżbieta Erban od 70 lat mieszka w Bolesławcu. W 1989 roku otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim za wspomnienia osadników na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Esej „Oczami dziecka” drukowany był w rzeszowskim miesięczniku „Profile”, w Czasopiśmie „Karkonosze” oraz czytany we Wrocławskim Radiu. Za tę pracę otrzymała legitymację honorowego członka Towarzystwa Miłośników Bolesławca. Gazeta Wrocławska wydrukowała jej opowiadanie pt. „Wigilia”. W 2011 roku otrzymała pierwszą nagrodę za szczególne walory epistolograficzne w ogólnopolskim konkursie na sztukę epistolograficzną, ocenianym przez komisję pisarzy ze Związku Literatów Polskich w Szczecinie. Jest stałą pisarką i korespondentką do szczecińskiego miesięcznika „OSTRÓG”, jej artykuły historyczne były drukowane w miesięczniku „KRESY”. W inetrnecie prowadzi blog, na którym publikuje artykuły na tematy historyczne i polityczne. W 2013 r. była członkinią Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów II kadencji. W 2015 roku Pani Elżbieta Erban wydała III-tomową powieść obyczajowo-historyczną „Kochankowie Burzy”, dotyczącą burzliwych czasów powstania styczniowego.
6.    Księgarnia Agora – Józefa i Mieczysław Witas
W 2015 roku księgarnia Agora świętowała ćwierćwiecze istnienia. Z tej okazji zorganizowała spotkanie jubileuszowe z udziałem znanego krytyka literackiego i eseisty profesora Andrzeja Zawady. Księgarnia Agora mieści się w Rynku w siedzibie dziewiętnastowiecznego wydawnictwa Appunów. Dzięki staraniom Państwa Witasów działalność Karola Fryderyka Appuna i jego syna upamiętniono tablicą pamiątkową odsłoniętą w 2015 roku. Przez 25 lat właściciele księgarni czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, regionu i Polski. Pani Józefa Witas otrzymała dwa najważniejsze dla swojej pracy odznaczenia. Polska Izba Książki w konkursie na najbardziej aktywną księgarnię uhonorowała bolesławiecką Agorę tytułem „Mistrza Promocji Czytania”. Pani Józefa została również uhonorowana Ikarem, nagrodą branży wydawniczo-księgarskiej, którą odbierała wraz z księdzem Twardowskim w studio Agnieszki Osieckiej. Wśród gości zaproszonych przez księgarnię byli tak znani autorzy jak: Tadeusz Różewicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jan Miodek, Tymoteusz Karpowicz, włoski reżyser Giuseppe Recchią, żeglarz Henryk Baranowski oraz Jan Choroszy. Jednym z najciekawszych wydarzeń kulturalnych był organizowany przez Józefę Witas konkurs na limeryk. Z wielu zasług należy koniecznie wymienić pamiątkowy medal „Mickiewicz-Puszkin”, który właścicielka księgarni Agora otrzymała w 2008 roku. Honorową Nagrodę Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód przyznano bolesławiance za zasługi w promowaniu współpracy kulturalnej ze Wschodem.

- nagrody w dziedzinie działalności społecznej

 1.    Maria Subik
Dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 im.  Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu, która od wielu lat czynnie działa na polu upamiętniania wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski oraz wychowania patriotycznego. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, lokalnymi stowarzyszeniami i grupami społecznymi, m.in. bolesławieckim kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu i Biurem Terenowym NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. Od 2013 r. realizuje program „Ocalić od zapomnienia”, w ramach którego wydawane są publikacje poświęcone poszczególnym grupom repatriantów przybyłym do Bolesławca po II wojnie światowej. Dzięki staraniom  Pani Marii Subik w 2015 roku w Bolesławcu zorganizowano V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, z udziałem ponad 80 osób z 43 szkół i organizacji z całej Polski. Jednym z najważniejszych elementów zjazdu była promocja książki „Razem pamiętamy więcej. Inicjatywy szkół placówek i stowarzyszeń związane z poznawaniem historii Sybiraków oraz przekazywaniem jej obecnym i przyszłym pokoleniom”, która powstała dzięki zaangażowaniu Pani Marii Subik.

2.    Kazimierz Surma
Pan Kazimierz Surma zatrudniony jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu. W tej instytucji rozpoczął i rozwinął działania edukacyjne skierowane do starszych obywateli Bolesławca w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu, z których skorzystało ok. 200 osób. Akademia Seniora cieszy się bardzo dobrą opinią a liczba chętnych wciąż rośnie. W Miejskiej Bibliotece prowadzone są regularnie spotkania Internetowego Kręgu Przyjaciół Biblioteki INTELIK, umożliwiające twórcze rozwijanie umiejętności i zainteresowań seniorów przy użyciu technologii internetowych. Na podstawie potrzeb zgłoszonych przez seniorów tworzy i publikuje filmy instruktażowe na różne tematy cieszące się dużą popularnością. Filmy instruktażowe dotyczące edytora wideo WLMM, opracowane przez Kazimierza Surmę pod kątem seniorów, są wykorzystywane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, dla nauczycieli w całej Polsce w ramach platformy eTwinning. Działania Pana Kazimierza mają na celu aktywizację osób starszych np. Majówki Literackie oraz cykliczne Spacery Fotograficzne.

- nagrody w dziedzinie sport

 


1.    Kacper Grela
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. Międzynarodowy Mistrz Świata FIDE-FM i zawodnik Kadry Polski Juniorów. W 2015 roku otrzymał wyróżnienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na Gali „Olimpijczyk 2015”. Laureat i stypendysta programu stypendialnego „zDolny Ślązak” Fundacji Edukacji Międzynarodowej.  Jego znaczącymi osiągnięciami w 2015 roku było zdobycie złotego medalu  i tytułu Mistrza Polski na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 lat w Szachach Klasycznych, zdobycie brązowego medalu na Drużynowych Mistrzostwach Ekstraligi Juniorów z drużyną Klubu Szachowego Polonia Wrocław, zdobycie 10. miejsca na Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18 wraz z reprezentacją Polski, 19. miejsca na Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów do 16 lat w Chorwacji oraz 3. miejsca na Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Szachach Szybkich.
2.    Oliwia Ziembikiewicz

Oliwia Ziembikiewicz to bardzo uzdolniona, dwunastoletnia zawodniczka sportów walki Muaythai/Kickboxing z Klubu Sportów walki „GLADIATOR” w Bolesławcu. Została powołana do Reprezentacji Polski w dwóch federacjach: International Federation of Muaythai Amateur (IFMA) oraz World Kickboxing Federation (WKF). Obecnie osiąga czołowe miejsca na najważniejszych krajowych i międzynarodowych zawodach. Najważniejsze osiągnięcia Oliwii to mi.in złoty medal i tytuł Mistrza Polski na Mistrzostwach Polski Muaythai 2015 IFMA, Puchar Polski Zachodniej, złoty medal i tytuł Mistrza Europy na Mistrzostwach Europy 2015 WKF na Węgrzech oraz złoty medal i Puchar Polski na Otwartym Pucharze Polski dla dzieci i kadetów 2015.

3.    Roland Lippik
Pan Roland Lippik obecnie jest selekcjonerem Reprezentacji Polski w kat. U-15. Pod jego przewodnictwem reprezentacja U-15 zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Tromsø w Norwegii. W ciągu ostatnich 5 lat uczestnicy zajęć, które prowadzi, wywalczyli 5 złotych medali Mistrzostw Polski Juniorów. Jest trenerem II klasy prowadzącym na co dzień zajęcia z dziećmi i młodzieżą, a od roku zajęcia z seniorami w ramach programu „Brydż 60+”. Pełni funkcję koordynatora ds. młodzieży w ramach pracy w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego we Wrocławiu. Podobną funkcję sprawuje w Międzynarodowym Związku Brydża Sportowego „Karkonosze”. Aktywnie działa na terenie kraju w ramach prac Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Brydża Sportowego. Opiekun i szkoleniowiec obozów brydżowych, jak również współorganizator rozgrywek młodzieżowych kadr Polski w brydżu sportowym.

4.    Jacek Gąsieniec
W 2015 roku na zawodach ogólnopolskich osiągnął znaczące sukcesy. Zdobywca srebrnego medalu w grze pojedynczej i brązowego w grze podwójnej na IX Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych oraz brązowego na IX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych. W zawodach regionalnych Olimpiad Specjalnych zdobył złoty medal w sztafecie 4 x 500 m na VII Dolnośląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych oraz złoty medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym na VII Dolnośląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych. Brał udział w II i III Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym.
5.    Jacek Łuczkowski
Współzałożyciel i prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec. Jako działacz społeczny propaguje uprawianie sportu – gry w piłkę siatkową. Pomysłodawca i współorganizator dwóch edycji Bolesławieckiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w latach 2012-2013. Organizator corocznych turniejów siatkarskich dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu całego województwa. Młodzieżowa drużyna w sezonie 2014/2015 uczestniczyła w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Kadetów organizowanej przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej we Wrocławiu. W pierwszej grupowej fazie drużyna uplasowała się na trzeciej pozycji, w drugiej fazie na piątym. W sezonie 2015/2016 drużyna występuje w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów, druga drużyna klubu występuje w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Kadetów a seniorska drużyna BTS Elektros Bolesławiec zajęła pierwsze miejsce w grupie A III Ligi. 
6.    Ewa Ochocka
Zawodniczka klubu lekkoatletycznego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia”. Trenuje lekką atletykę od 8 lat. Jej koronnymi konkurencjami lekkoatletycznymi są biegi na 100 m ppł i 400 m ppł. W sezonie 2015 roku osiągnęła znaczące sukcesy reprezentując Bolesławiec i Międzyszkolny Klub Sportowy. Mistrzyni Polski w biegu na 60 m ppł  i w biegu na 100 m ppł, brazowa medalistka Halowych Mistrzostw Polski w biegu na 60 m. Jest uczestniczką drużyn, które w 2015 roku startowały w Ekstraklasie Seniorów i Pierwszej Lidze Juniorów. Ewa ochocka objęta jest szkoleniem Kadry Narodowej i posiada I klasę sportową. Trenerem Ewy jest Małgorzata Markowska.

7.    Kacper Olszewski
Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia”. Trenuje lekką atletykę od 6 lat i specjalizuje się w rzutach. Rekordzista Dolnego Śląska w pchnięciu kulą w kategorii młodzika i juniora młodszego. W ciągu 4 lat zdobył 4 medale Mistrzostw Polski. Za osiągniecia sportowe w 2015 roku został nagrodzony stypendium sportowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Rok 2015 to kolejne sukcesy Kacpra Olszewskiego: Mistrz Polski w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych, czwarty zawodnik w pchnięciu kulą podczas Halowych Mistrzostw Polski, na zawodach w Bojanowie Kacper wypełnił Minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów osiągając wynik w kuli 6 kg 18,71 m, Rekordzista Dolnego Śląska w pchnięciu kulą w kategorii młodzika i juniora młodszego. Obecnie Kacper objęty jest szkoleniem Kadry Narodowej. Posiada pierwszą klasę sportową. Trenerem Kacpra jest Tomasz Markowski.

8.    Anna Guszpil
Pani Anna Guszpil - związana z Turniejem Piłkarskim Dolne Młyny od początku jego istnienia, najpierw jako uczestnik, a następnie przez 15 lat do dziś jako współorganizator. Cechuje ją umiejętność pracy w zespole, talent organizacyjny, kulinarny, dbałość o szczegóły i radość z tworzenia imprezy skupiającej już trzy pokolenia bolesławian związanych z ul. Dolne Młyny. To znana w całym mieście jak i na Dolnym Śląsku impreza sportowa w trakcie której na boisku pojawia się wielu znanych piłkarzy, ekstraklasowych drużyn i gwiazd sportu nie tylko związanych z piłką nożną. Współfinansuje imprezę. Poprzez prowadzoną działalność "Kwiaciarnia u Ani" również stara się o pozyskiwanie sponsorów dzięki którym cała oprawa spotkania może się odbyć. Począwszy od pierwszej części turnieju w której uczestniczy duża ilość dzieci i młodzieży da których są przygotowane słodkości, owoce, napoje, gorące kiełbaski i grochówka jak i całego zestawu pyszności w drugiej części spotkania przygotowanej dla gości, sponsorów i całej reszty uczestników.

9.    TOP Bolesławiec
Obecnie klub TOP Bolesławiec jest największym klubem w Bolesławcu, który zrzesza w sumie ponad 200 członków. Aktualnie klub posiada 5 sekcji sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, boks, racketlon oraz karate. Zawodnicy tych sekcji startując w różnych turniejach i zawodach odnieśli znaczące sukcesy, m.in.: w tenisie stołowym I miejsce w rozgrywkach II ligi grupy dolnośląsko-lubuskiej i awans w barażach do I ligi oraz brązowy medal Marty Syrek w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych; w turniejach rackletona - trzy pierwsze miejsca i cztery drugie; w boksie – kilkanaście medali w turniejach towarzyskich a w szczególności wywalczenie srebrnego medalu Mistrzostw Dolnego Śląska przez Krzysztofa Słobodziana i brązowego przez Mateusza Słobodziana. Przy Stowarzyszeniu TOP Bolesławiec działa także świetlica socjoterapeutyczna - Centrum Gier i Zabaw, która jest ulubionym miejscem spotkań dzieci i młodzieży z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

10.    Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia
Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia w listopadzie obchodził jubileusz 50-lecia swojej działalności. Bolesłavia jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w kraju. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2015 roku było zajęcie 14 miejsca w Ekstraklasie Ligi Seniorów, 11 miejsca w I Lidze Juniorów, zdobycie 7 medali Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików oraz 6 medali Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych. Zawodnicy klubu zdobyli 51 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 12 w mistrzostwach makroregionu. 61 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe w tym sześcioro II klasę sportową. W systemie sportu młodzieżowego klub zdobył 165 punktów. W kategorii młodzików w makroregionie klub został najlepszym klubem. We współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych klub zajął 2 miejsce, 165 miejsce w Polsce wśród 3372 sklasyfikowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klubów sportowych.


Wyróżnienie:
Józef Herbut

Poeta, muzyk, założyciel i członek „Kapeli Herbutów”. Od 2014 roku prowadzi w Bolesławieckim Ośrodku Kultury –Międzynarodowym Centrum Ceramiki chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Swoje umiejętności chór prezentował podczas XV. Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej, Gwiazdki Życzliwości oraz w chorwackim Valpovo podczas uroczystości organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kulturalne „Wisła” i Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół z okazji 125 rocznicy przybycia do Bośni i chorwackiej Slawonii pierwszych polskich osadników z Galicji. Pan Józef, to również autor wielu tekstów utworów ludowych, biesiadnych i melodii bałkańskich. Jest autorem dwóch tomików poezji „Podróż sentymentalna” i „Czas miniony”. Autor słów „Niech historia to zdarzenie na karcie zaznaczy, że pół wieku na tej ziemi przeżyli Polacy” zamieszczonych na tablicy w kościele w Prnjavorze, upamiętniającej polskich osadników, którzy w latach 1894-1946 zamieszkiwali prnjavorskie parafie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.