c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_03_sesja-301.JPG

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec na dzień
16 marca 2016 r. (środa)  o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Kontraktowanie usług medycznych w świetle zawartych umów Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami na terenie miasta Bolesławiec.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na dzień 16 marca 2016 r. (środa), o godz. 14.30 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza funkcjonowania Straży Miejskiej.
3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec na dzień  17 marca 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja dyrektorów instytucji oświaty, kultury i sportu o bieżącej działalności, udzielona w postaci odpowiedzi na pytania Komisji OKiS.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień  17 marca 2016 r. (czwartek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Ocena realizacji zadań infrastrukturalnych w 2015 r.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
4.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
5.    Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Bolesławiec na dzień  22 marca 2016 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w Sali Rajców Ratusza.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.    Planowanie i praca nad realizacją rewitalizacji społecznej.
3.    Analiza aktualnych problemów społecznych w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
5.    Sprawy bieżące i organizacyjne.
6.    Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia Komisji.