c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_03_monitoring_straz_straz-708.JPG

Strażnicy miejscy wielokrotnie podejmują interwencje w związku z tzw. wykroczeniami społecznie uciążliwymi. Niewątpliwie do takich wykroczeń możemy zaliczyć m.in. spożywanie alkoholu, niszczenie urządzeń użytku publicznego lub nieposprzątanie po swoim psie.
Jak się okazuje skutecznym narzędziem do ujawniania tego typu wykroczeń jest monitoring miejski, który w ostatnim czasie został rozbudowany o kamery rejestrujące obraz zdarzeń w Parku Miejskim przy ul. Tyrankiewiczów. Niestety pięknie odnowiony i wyposażony w nowe urządzenia zabawowe park jest miejscem do spotkań osób spożywających alkohol. Strażnicy miejscy wypełniając swoje zadanie zabezpieczania przestrzeni publicznej wolnej od osób spożywających alkohol, wielokrotnie interweniują w sytuacji tego typu wykroczeń.

 

 

 W ostatnim czasie, dzięki monitoringowi miejskiemu praktycznie codziennie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bolesławcu  podejmują czynności wobec osób, które traktują domki zabaw dla dzieci jako dogodne miejsce na spożywanie alkoholu. Dlatego też każdorazowo interwencje kończą się postępowaniem mandatowym.
Ponadto w wyniku zgłoszenia operatora monitoringu wizyjnego miasta Bolesławiec strażnicy miejscy ukarali osobę , która niszczyła urządzenia użytku publicznego. Do zdarzenia doszło na terenie Miejskiego Przedszkola Publicznego przy ul. Dolne Młyny, gdzie mężczyzna dokonał zniszczenia stołu pod wiatą przedszkolną ostrym narzędziem tak zwaną „gwiazdką ninja”, którą to następnie rzucał w urządzenia zabawowe dla dzieci.
Monitoring przyczynia się również do ujawniania wykroczeń dotyczących nieposprzątania po swoim psie  Warto przypomnieć, że osoba wyprowadzająca zwierzę  ma obowiązek niezwłocznie usunąć pozostawione przez pupila odchody. Sprzątając po swoim psie, dbamy nie tylko o estetykę miasta, ale także o zdrowie innych zwierząt i ludzi. Nieposprzątanie po psie może kosztować do 500 zł. W siedzibie Straży Miejskiej przy ul M. Brody 14 dostępne są bezpłatnie tzw. „psie pakiety” – woreczki, które służą do usuwania psich odchodów.  (na podst. info SM)