goloszenie>>>Oferta Bolesławieckiego Klubu Amazonek na realizację zadania pn. „Woda zdrowia doda”<<<

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Woda zdrowia doda”

na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

 

W dniu 18.03.2016 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Bolesławiecki Klub Amazonek na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „Woda zdrowia doda”.
Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:
1.    pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
2.    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3.    listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec
do dnia 31.03.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
-Oferta

                                    
                                           II Zastępca
                                     Prezydenta Miasta
/ - / Kornel Filipowicz

 

Załącznik