goloszenie>>> Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne””<<<

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „ Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”
na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

 

W dniu 16.03.2016 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn. „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne”.
Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:
1.    pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu, ul. Rynek 41 oraz w wieżowcu Urzędu Miasta plac Piłsudskiego 1 w godzinach pracy urzędu,
2.    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3.    listownie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec
do dnia 30.03.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
-Oferta

                                    
                                            II Zastępca
                                      Prezydenta Miasta
/ - / Kornel Filipowicz