demo 121

18 marca w CIK „Orzeł” w Bolesławcu odbył się finał wojewódzki konkursu „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”, którego organizatorem jest Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu, a nad którym honorowy patronat sprawują: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Dolnośląski Kurator Oświaty, Polski Związek Logopedów oraz Prezydent Miasta Bolesławiec.

 


Piętnaścioro uczestników (z Bolesławca i Zgorzelca) rywalizowało w dwóch kategoriach wiekowych, wygłaszając mowy, których tematyka była bardzo zróżnicowana. Jury w składzie Kornela Rekowska - Matyja, Urszula Frąszczak - Matyjewicz, Jerzy Zieliński zdecydowało o przyznaniu pięciu nagród i jednego wyróżnienia.
W grupie starszej nie przyznano pierwszego miejsca. Drugie miejsce przypadło Marice Zdunek z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, trzecie miejsce (ex aequo) zdobyły Martyna Bedełek z Publicznego Gimnazjum „OXPRESS” w Bolesławcu i Aleksandra Hudyma z I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu. Wyróżnienie otrzymała Maria Koplin z I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu
W grupie młodszej natomiast zwycięzcami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Pierwsze miejsce zdobyła Zofia Kołodziej, która jednocześnie została zdobywczynią tytułu „Dolnośląskiego Demostenesa” - przyznawanego najlepszemu mówcy (tu: mówczyni) całego konkursu. Po raz pierwszy w historii nagrodę tę zdobyła uczennica klasy VI, oczarowując jury i słuchaczy. Drugie miejsce zajął Antoni Łasica.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.