komisja 04 2016

 

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień  29 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie nieuwzględnienia wezwania Pani Marty Surdyki z dnia 4 marca 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.