c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_bazaltowa_zabobrze_bazaltowa-247.jpg

W Bolesławcu zakończyły się prace przy budowie ul. Bazaltowej i ul. Zabobrze. Wykonawcą prac jest  firma transportowo – budowlana z miejscowości Radostów Dolny koło Lubania. 

 

Przy ul. Bazaltowej powstał ciąg pieszo – jezdny. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej. W ramach prac wykonano również zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Przebudowana została studnia kanalizacyjna. Koszt realizacji zadania wyniósł 160 188 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Przy ul. Zaborze wybudowano ciąg pieszo – jezdny. Inwestycja przy ul. Zabobrze dotyczy odcinka od końca nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi przy pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Bazaltową. Podstawy zakres robót obejmował m.in. budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej. W ramach prac wykonano zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Zadanie obejmowało również przesunięcie studni ściekowych oraz regulację studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 256 123 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Inwestycja przy ul. Bazaltowej i ul. Zabobrze  poprzedzona została  wykonaniem w  latach 2012-2019 odwodnienia i oświetlenia tych dróg.