c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_jagielonow_jagielonow-237.jpg

Budowa drogi przy ulicy Jagiellonów została zakończona. Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z miejscowości Jałowiec koło Lubania. 

W ramach zadania  wykonano kanalizację deszczową, teletechniczną, jezdnie i chodniki oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Roboty prowadzone były na dwóch odcinakach. Pierwszy o długość 235,80 m, drugi odcinek wynosi 350,77 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej. Zakres zadania obejmował również oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleń .

Wartość  zadania wynosi 2 376 891 zł, w tym dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 140 007 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zakończyły się prace przy budowie pierwszego etapu drogi na ul. Jagiellonów. W ramach zadani wykonano ponad 190 m drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Z budżetu miasta Bolesławca przeznaczono na ten cel 762 600 zł.

Inwestycję przy ul. Jagiellonów poprzedziła budowa nowoczesnego oświetlenia. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 129.000  zł. Zadanie obejmowało montaż 24 słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED z wbudowanym modułem RF i czujnikiem ruchu.