c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_1395742899_KIELICZ30x24x24cm.JPG

Komisja Konkursowa w składzie: Czesław Matyjewicz – artysta ceramik, komisarz pleneru

 

Iwona Bojko – koordynator projektu i Dorota Dziedzic-Lechowska – członek komisji, koordynator 56. MPCRz  po zapoznaniu się z 13 kartami zgłoszeń, postanowiła zakwalifikować do udziału w Plenerze: Renatę Wójcik, Magdalenę Konieczną, Mariusza Potyszkę, Jacka Chlastawę, Lilię Wasiel, Mariusza Laudańskiego, Przemysława Czajkowskego, Marcina Sachera, Zdzisławę Pachom i Leokadię Machałek.

Ten wyjątkowy na mapie letnich, kulturalnych wydarzeń plener, odbędzie się w dniach 10 – 21 sierpnia 2020 w pracowniach BOK - MCC. W wydarzeniu wezmą udział bolesławianie próbujący swoich sił w rzeźbie, tworząc „pod okiem mistrzów” -  twórców z dziedziny rzeźby i ceramiki artystycznej,  tworzących w tym czasie w Bolesławcu, w ramach 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno – Rzeźbiarskiego Bolesławiec  2020. Tematem przewodnim będzie portret rzeźbiarski - „Studium głowy”.

 

Komisarzem pleneru jest Czesław Matyjewicz /absolwent PWSP (obecnie ASP), Wydział Rzeźby we Wrocławiu/ Po odbyciu studiów pełnił funkcję asystenta na Wydziale Rzeźby tejże uczelni. W latach 90. zajmował się pracami kamieniarsko – konserwatorskimi, początkowo w Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie „GROSSULAR”, której był współzałożycielem. Brał udział w renowacji wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein. W latach 1995 – 2005 prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił również funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie w BOK-MCC prowadzi pracownię "Rzeźba i okolice" projektowanie i realizacje rzeźbiarskie a także warsztaty plastyczne „Rysunek z natury i z wyobraźni”.

Pod okiem mistrzów. Plener ceramiczno-rzeźbiarski '2020’ został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_2020-NCK_dofinans_interwencje-RGB.jpg