c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_inwestycja_lesny_potok-404.jpg

Miasto Bolesławiec udzieli pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową - ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej".

Na realizację zadania w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 75 tys. zł.

Pomoc finansową otrzyma również Powiat Bolesławiecki na remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu. Na realizację zadania w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 240 tys. zł.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady realizacji i rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim.