c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_06_rynek-230.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Rady Miasta Bolesławiec na dzień 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00  w Sali Rajców Ratusza.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie list mieszkaniowych za II kwartał 2020 r.
  3. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.