c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_08_obraz.jpg

 

 

 

 

 

WYNIKI EGZAMINU W KLASIE VIII SZKOŁAY PODSTAWOWEJ - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 16.06.2020 r.

 

% umiejętności:- część humanistyczna

Średnie wyniki: w %

  Język polski

Kraj

59,00

Województwo

58,80

Powiat

58,60

Gmina Miejska B-c

59,80

SP nr 1

63,90

SP nr 2

47,90

SP nr 3

61,30

SP nr 4

62,90

SP nr 5

62,20

Pub. SP Pijarów

64,60

Pryw. SP OXPRESS

65,10

Pryw. SP z Oddz. PP

23,10

 

WYNIKI EGZAMINU W KLASIE VIII SZKOŁAY PODSTAWOWEJ - CZĘŚĆ MATEMATYCZNA - 17.06.2020 r.

 

% umiejętności:- część matematyczna

Średnie wyniki: w %

 Matematyka

kraj

46,00

województwo

44,50

powiat

42,80

Gmina Miejska B-c

44,90

SP nr 1

46,40

SP nr 2

29,70

SP nr 3

39,40

SP nr 4

47,60

SP nr 5

50,50

Pub. SP Pijarów

59,80

Pryw. SP OXPRESS

57,50

Pryw. SP z Oddz. PP

20,00

 

WYNIKI EGZAMINU W KLASIE VIII SZKOŁAY PODSTAWOWEJ - CZĘŚĆ JĘZYKOWA - 18.06.2020 r.

 

% umiejętności:- część językowa

Średnie wyniki w %

 język niemiecki

 język angielski

kraj

45,00

54,00

województwo

44,00

55,00

powiat

46,10

53,60

Gmina Miejska B-c

52,20

58,30

SP nr 1

-

64,00

SP nr 2

34,20

34,10

SP nr 3

39,30

54,40

SP nr 4

56,70

61,90

SP nr 5

61,20

69,20

Pub. SP Pijarów

-

70,50

Pryw. SP OXPRESS

-

74,00

Pryw. SP z Oddz. PP

-

25,60