c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_08_orlat_hubala_powstancow_drogi_-347.jpg

Urząd Miasta w Bolesławcu przygotowuje opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy kolejnych dróg. Opracowania są niezbędnym elementem realizacji inwestycji.

Opracowania dokumentacji projektowych dotyczą dróg przy ulicach: Gdańskiej 58-66, Powstańców Warszawy, Orląt Lwowskich, Majora "Hubala", Grabowej, Morelowej, Obrońców Helu (parking), Nadrzecznej.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów przy ul. Piaskowej. Kolejna dokumentacja dotyczy remontu jezdni i parkingów przy ul. Łukasiewicza. Remont obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i chodników, regulacje studni i zaworów, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe. W trakcie opracowywania jest również rozbudowa parkingu samochodowego przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz budowa drogi przy ul. Zabobrze. Prace przy opracowaniach dokumentacji potrwają do końca października br.