c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_08_ptasia_widok_prad_ptasia-233.jpg

W Bolesławcu rozpoczęły się prace przy realizacji zadania „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok”.

W  ramach zadania wybudowane zostaną odcinki dróg o łącznej długości wynoszącej  ponad 1350 m, ciągi pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne oraz oświetlenie. W rejonie ulic Ptasia-Widok zamontowanych zostanie 49 latarń.

Aktualnie trwają prace przy budowie oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania jest firma „Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik” z Kościelnik Dolnych koło Lubania. Całość zadania wynosi 1 961 140 zł, w tym 634 110 dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych. Prace przy budowie dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok potrwają do końca lipca 2021 r.