c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_wrzesien_2020-339.jpg

Przewodniczący Komisji postanowił zwołać  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 14 września  2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie skargi na nienależyte wykonanie swoich zadań przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu.
  3. Projekt opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu.
  5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
  6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.