c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_walowa_walowa-231.jpg

Urząd Miasta Bolesławiec przekazał plac budowy w celu remontu nawierzchni jezdni przy ul. Wałowej.  Prace remontowe prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Graniczną.

Ze względu na zły stan jezdni przewidziano frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych. Celem remontu jest uzyskanie jednolitej szerokości jezdni, poprawienie odwodnienia drogi oraz połączenie odcinków już wyremontowanych. Wykonawcą robót jest Sudeckie Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Wartość  zadania wynosi  228 606 zł. Prace potrwają do połowy października br. Zakres prac nie obejmuje remontu chodnika i zjazdów ze względu na dobry stan tych nawierzchni.