c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_zeszyt.online-c7d127d700effc4dd9ee76dc5d10f9ae.jpg

Wszyscy uczniowie klas czwartych bolesławieckich szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec, zostali zakwalifikowani wraz z nauczycielami do projektu "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" realizowanego przez Politechnikę Warszawską, która wdraża pilotażowo w klasach IV szkół podstawowych system nauki matematyki zeszyt.online. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów.

 

System to samodopasowujące się zestawy zadaniowe z tematów wybranych przez nauczyciela zgodnych z materiałem szkolnym. Platforma jest alternatywą do klasycznych papierowych prac domowych. Zaletą ćwiczeń rozwiązywanych przez uczniów na platformie jest:
1) natychmiastowe sprawdzenie poprawności odpowiedzi ucznia - przez to nie powtarza błędnego toku rozumowania w kolejnych zadaniach,
2) dobór zadań do potrzeb i możliwości ucznia, przez to nie marnuje czasu na zadania za łatwe albo za trudne,
3) pomoc uczniowi z zadaniem, gdy ma z nim trudność lub niepoprawnie je rozwiązał - przez
to otrzymuje wsparcie gdy nie ma w domu dostępu do nauczyciela.

- Nauczyciel wskazuje jakie zestawy zadaniowe mają rozwiązać jego uczniowie i w jakim czasie
i może obserwować postępy uczniów oraz używać platformy do zdalnej komunikacji prowadząc rozmowy o konkretnych zadaniach – informuje Maria Subik, koordynator projektu.