Info1.png

Gmina Miejska Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w programie ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”.

 

 

 

 

 

Posiadasz:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

zgłoś swój udział w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Program realizuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 75 645-78-32