c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_elektro_B2_2020.jpg

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edy-cji akcji ekologicznej „Elektrograty wymiatamy z chaty” realizowanej dzięki współpra-cy z MZGK i grupą młodych ekologów „Projekt Plan – E Bolesławiec”.

 

Zbiórka elektrośmieci odbędzie się w sobotę 19 września, w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie PSZOK przy ul. Staszica 6 (teren MZGK) Celem działania jest zwrócenie uwagi na konieczność selektywnego utylizowania od-padów elektronicznych, a także wsparcie, dzięki uzyskanym środkom, zakupu pomo-cy edukacyjnych dla potrzebujących.

Osoby , które zdecydują się dostarczyć w sobotę swoje elektroodpady otrzymają w podziękowaniu sadzonki krzewów ogrodowych lub nasiona łąki kwietnej oraz drobne upominki.